Khắc ghi và thực hiện nghiêm túc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự hội nghị

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 26/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội...

Khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc của Người

Báo cáo tóm tắt 50 năm Hà Nội thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, 50 năm qua, nhớ lời Bác dặn Thủ đô Hà Nội phải làm gương mẫu cho cả nước: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc của Người; không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển Thủ đô và đất nước.

Một trong những nội dung cực kỳ quan trọng trong bản Di chúc của Bác là giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng bộ Hà Nội đã đặt nhiệm vụ này lên hàng đầu, sự đoàn kết không chỉ thể hiện trong các chủ đề và tiêu đề lớn của cả 16 kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội mà còn tựa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt các nội dung của các kỳ Đại hội, thấm sâu vào nhận thức hành động của từng tổ chức cơ sở đảng và từng đảng viên. Để có được sự đoàn kết vô cùng quý giá ấy, cùng với việc bám sát và triển khai đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Hà Nội đã làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng trong toàn đảng bộ về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, công tác kiểm tra, công tác dân vận… Trong đó, công tác tư tưởng, chính trị, công tác tổ chức và công tác kiểm tra được triển khai kịp thời, sâu sắc, phối hợp nhịp nhàng với các mặt công tác khác đã đem lại hiệu quả cao và góp phần tạo dựng khối đoàn kết toàn Đảng bộ Hà Nội thêm bền vững.

Đáng chú ý, thấm nhuần tư tưởng và quán triệt sâu sắc lời chỉ dạy trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hơn 3 năm qua các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Hà Nội đã đạt một số kết quả nội bật: Thành phố đã chỉ đạo tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với  thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chủ đề công tác hằng năm của thành phố “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 về Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội… Qua đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Điều này đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội. Từ đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Tính hết năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 15 bậc so với năm 2015 (vươn lên đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố). Kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đều vượt kế hoạch; thu hút vốn đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa, hội nhập. Có 325/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 84%) và về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Hoàn thành sớm 2 năm Chương trình trồng 1 triệu cây xanh. Hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo, đời sống của người dân được nâng cao và thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm nhanh (năm 2018 còn 1,16%).

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hà Nội
Hoàng Trung Hải trao bằng khen cho các tập thể đoạt thành tích.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý như: Tổ chức hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát hành sổ tay dành cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, xác định nội dung học và làm theo Bác; tổ chức thi viết về tấm gương điển hình, triển khai thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, “Nụ cười công sở”, gửi “Thư xin lỗi”, “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” thể hiện sự quan tâm của chính quyền, cơ quan đối với tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc có liên quan...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW như: Vẫn còn có cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; do vậy chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thậm chí có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác...

Phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp Hà Nội đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời lưu ý, để tiếp tục thực hiện tốt hơn Di chúc của Bác và quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, cán bộ, đảng viên mà trước hết là các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân. Từ đó truyền tải tới cán bộ, đảng viên và lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân nhằm tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đến việc cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ; quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Quán triệt đội ngũ cán bộ các cấp trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc gắn với Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đấu tranh với 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, có căn cứ để lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ có đủ năng lực, đạo đức và trách nhiệm vào các vị trí trong hệ thống chính trị, đồng thời đưa những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy.

 

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp gắn với việc thực hiện lời Bác dạy về “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”,  tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155 của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội”.

“Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 vào Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác xây dựng Văn kiện và công tác nhân sự, đảm bảo Đại hội phải thành công cả về chất và về lượng” – Bí thư Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội đề nghị phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, từng cán bộ đảng viên có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học Bác từ những điều bình dị nhất, vận dụng vào việc làm hàng ngày của mỗi người. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05./.

Tin, ảnh: Thu Hà

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website