Cựu chiến binh Bát Xát học và làm theo Bác

Ông Bùi Thanh Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bát Xát cho biết: Hội Cựu chiến binh huyện có 1.743 hội viên sinh hoạt ở 23 cơ sở hội. Xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục, ngay từ đầu mỗi năm, Hội Cựu chiến binh huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đến các tổ chức cơ sở hội và cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức cựu chiến binh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Trên cơ sở đó, từng cán bộ, hội viên đăng ký những việc làm cụ thể phấn đấu học và làm theo Bác, xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua của các cấp hội. Với cách làm đó, cán bộ, hội viên có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, “nói đi đôi với làm”.

Điểm nổi bật trong học và làm theo Bác ở cựu chiến binh huyện Bát Xát là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên. Bằng những việc làm cụ thể, các hội viên đã tạo nên nhiều mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; vận động 3 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 48 trang trại, gia trại do CCB làm chủ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi sang giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương và người thân các cựu chiến binh.

 

 Hội Cựu chiến binh huyện còn vận động hội viên đóng góp các loại quỹ, góp vốn xoay vòng và tham gia các hoạt động tình nghĩa. Đến nay, 100% cơ sở hội xã, thị trấn trong huyện có quỹ, với tổng số quỹ hiện có là 1,31 tỷ đồng (bình quân mỗi hội viên của huyện đóng 751 nghìn đồng vào quỹ). Một số cơ sở hội phát huy hiệu quả nguồn quỹ này như Hội Cựu chiến binh thị trấn Bát Xát, Hội Cựu chiến binh xã Bản Vược, Hội Cựu chiến binh xã Bản Qua…


 

Việc tham gia xóa nhà ở xuống cấp cho hội viên cũng được các cấp hội cựu chiến binh huyện Bát Xát quan tâm. Trong năm 2023, hội đã kêu gọi các nguồn xã hội hóa và vận động cán bộ, hội viên ủng hộ ngày công hỗ trợ xây nhà mới cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; duy trì thăm, tặng quà các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng…

 

Nhờ những hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả mà đời sống của hội viên không ngừng được nâng cao. Huyện Bát Xát có 158 hộ hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hộ cựu chiến binh có thu nhập từ 350 triệu đồng/năm trở lên như gia đình các ông: Vũ Văn Dũng, Tẩn A Sểnh, Trần Văn Trang (xã Quang Kim); Vũ Văn Thành, Nguyễn Văn Hùng (xã Bản Vược); Bùi Xuân Đường, Tẩn Díu Phủng, Trần Văn Tích (xã Trịnh Tường)…

Trong năm 2023, các cấp hội đã vận động 32 gia đình hội viên cựu chiến binh xây nhà vệ sinh mới; hiến 1.020 m2 đất; ủng hộ 8,5 triệu đồng và 248 ngày công xây dựng các công trình, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn; phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể các cấp tổ chức 128 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 3.500 lượt cán bộ, hội viên, người dân tham gia…

 Với tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, nhiều năm liên tục Hội Cựu chiến binh huyện Bát Xát đạt trong sạch, vững mạnh, xuất sắc. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là động lực để mỗi cán bộ, hội viên thêm quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác