Lời kêu gọi “Chống Mỹ cứu nước” 1966

Lời kêu gọi “Chống Mỹ cứu nước” 1966

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:4444

Tư liệu âm thanh khác