• Hồ Chí Minh và một di sản báo chí đồ sộ, mới mẻ

  Hồ Chí Minh và một di sản báo chí đồ sộ, mới mẻ

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sáng, người mở ra con đường mới cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nếu tính từ bài báo đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa”, đăng trên Báo Nhân Đạo vào năm 1919 đến bài báo cuối cùng “Thư trả lời Tổng thống Mỹ”, đăng trên Báo Nhân Dân năm 1969 thì ta thấy Người đã làm việc và viết báo cho tới khi trái tim ngừng đập.

 • Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ​

  Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ​

  Cho đến nay, khi nói đến nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng ta là vấn đề không mới nhưng luôn luôn cần được nhắc lại, thấm nhuần và ghi nhớ, giữ gìn, bảo vệ như là vấn đề sinh tử của Đảng và chế độ. Bởi vì, có được NTTT này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công bôn ba, lăn lộn khắp thế giới tìm kiếm và cuối cùng đã tìm thấy và khẳng định về mặt lý luận cũng như từ thực tiễn cách mạng thế giới.

 • Bác Hồ - nhà báo vĩ đại, người sáng lập và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam

  Bác Hồ - nhà báo vĩ đại, người sáng lập và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam

  Không chỉ là một lãnh tụ chính trị kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thực sự là một nhà báo vĩ đại. Người coi báo chí là phương tiện để vận động, tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức, thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu và bất cứ giai đoạn, tình thế nào, Người vẫn quyết tâm sáng lập, chỉ đạo, cho ra đời những tờ báo cách mạng.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí và xây dựng, phát triển báo chí trong công cuộc đổi mới hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí và xây dựng, phát triển báo chí trong công cuộc đổi mới hiện nay

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng đầu tiên cho báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và những người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc đời của Người không tách rời hoạt động báo chí, làm báo là làm cách mạng và để làm cách mạng. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí Hồ Chí Minh để xây dựng, phát triển báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 • Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) – Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…”.

 • Học Bác để đổi thay cách nghĩ, cách làm: Công tác kiểm tra, khen thưởng được chú trọng

  Học Bác để đổi thay cách nghĩ, cách làm: Công tác kiểm tra, khen thưởng được chú trọng

  Kiểm tra thường xuyên, khen thưởng kịp thời là cách để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông không chỉ đi vào thực chất mà còn nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

 • "Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ…"

  "Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ…"

  Mùa thu năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên (nay là thành phố Thái Nguyên) - thủ đô kháng chiến, tòa án binh tối cao đã mở phiên tòa đặc biệt xét xử vụ án đặc biệt đối với Trần Dụ Châu, nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu vì tội “Biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến”. Trước sự thật đau lòng này, Bác Hồ dứt khoát nói: “Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan, nguy hiểm”.

 • Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, là di sản tinh thần vô giá, là nền tảng sức mạnh và là chìa khóa để triển khai thắng lợi, hiệu quả đường lối, chiến lược và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta qua các giai đoạn cách mạng. Hiện nay, đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế khi tình hình trong nước và quốc tế diễn biến hết sức phức tạp, việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là việc làm cấp thiết để mở rộng quan hệ đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 • Xây dựng tổ chức bộ máy Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng tổ chức bộ máy Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu và với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

 • Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

  Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

  (HCM.VN) - Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Bác để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website