• Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ

  Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ

  Thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của nhân dân trong lịch sử: “dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết”; “dân là gốc của nước”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”,v.v.. với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vì nhân dân tận tâm, tận lực phục vụ là nguyên tắc tối cao, là sự nhất quán trong tư tưởng và hành động.

 • Cụ giáo trăm tuổi và tấm áo Bác Hồ tặng

  Cụ giáo trăm tuổi và tấm áo Bác Hồ tặng

  Năm 1957, thầy giáo Tô Sĩ Giơu là chiến sĩ thi đua của ngành giáo dục, được dự Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua công – nông – binh toàn quốc. Tại đại hội này, cụ được gặp Bác Hồ và được Người tặng áo. Tấm áo kaki đó theo suốt quãng đời dạy học, nhắc nhở người thầy giáo này phải luôn phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng hơn với sự tin yêu của Người.

 • Ngẫm về một bài báo Đảng của Bác Hồ

  Ngẫm về một bài báo Đảng của Bác Hồ

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ rằng sự nghiệp cách mạng của chúng ta là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ nhiều thử thách, hy sinh.

 • Nhiều mô hình kinh tế giúp nông dân thoát nghèo

  Nhiều mô hình kinh tế giúp nông dân thoát nghèo

  Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ở Tây Ninh đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu;  trong đó có 3 cá nhân nổi bật với thành tích "làm theo" Bác về chăm lo, giúp đỡ người nghèo.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa Xuân dân tộc độc lập, tự do

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về mùa Xuân dân tộc độc lập, tự do

  (ĐCSVN) - Mở đầu bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga mở đường giải phóng cho các dân tộc trên thế giới”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sau mùa đông lạnh lùng, là mùa xuân ấm áp. Sau đêm tối mù mịt, đến rạng đông sáng tươi. Sau những thế kỷ nô lệ, là thời đại độc lập tự do, xã hội chủ nghĩa” (1).

 • Bác Hồ với Tết Trồng cây năm Kỷ Hợi 60 năm về trước

  Bác Hồ với Tết Trồng cây năm Kỷ Hợi 60 năm về trước

  Mùa Xuân Kỷ Hợi 1959 cách đây vừa tròn 60 năm, Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây với tư tưởng là một cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái làm cho "phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp".

 • Chuyển biến học và làm theo Bác ở Nam Trực

  Chuyển biến học và làm theo Bác ở Nam Trực

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã có chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp. Qua đó, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực...

 • 50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn

  50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn

  Năm mươi năm đã trôi qua, nhưng những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn vẹn nguyên tính thời sự. Tuy diễn đạt ngắn gọn, nhưng tác phẩm đã bao quát nhiều luận điểm lớn và có ý nghĩa cốt lõi của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

 • Lời Bác dạy sáng đường chúng ta đi

  Lời Bác dạy sáng đường chúng ta đi

  Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng. Đây là văn kiện vô giá, là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam trên con đường đi tới để thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

 • Không ngừng đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  Không ngừng đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  Kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta càng ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Nhân 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm khắc sâu lời căn dặn của Người, càng ra sức học tập để thấm nhuần đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website