• Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

  (HCM.VN) - Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không những thể hiện sâu sắc chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của Người, mà còn là kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ta trong thời kỳ mới.

 • Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

  Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

  Trải qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

  (HCM.VN) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công.

 • Nông dân Hà Nội làm theo lời Bác

  Nông dân Hà Nội làm theo lời Bác

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của nông dân, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Cách đây hơn 70 năm, ngày 11-4-1946, trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam, Người đã chỉ rõ: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Khắc ghi lời Người, nhiều nông dân của Hà Nội đã nỗ lực vượt khó, trở thành tấm gương sản xuất - kinh doanh giỏi, đóng góp vào sự phát triển của quê hương…

 • “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

  “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

  Đã gần 50 năm Bác Hồ muôn vàn kính yêu đi vào cõi vĩnh hằng. Giờ đây đọc lại Di chúc của Người mà cứ nghĩ văn kiện lịch sử vô giá này mới được viết hôm qua, từng câu, từng chữ vẫn còn ấm hơi Người; như viết về bao việc cấp bách mà toàn Đảng, toàn dân ta đang làm. Những điều căn dặn ấy thật thiêng liêng, có ý nghĩa hết sức sâu sắc, thôi thúc chúng ta sống và làm việc tốt hơn.

 • Nam Định: Phụ nữ Mỹ Lộc làm theo Bác

  Nam Định: Phụ nữ Mỹ Lộc làm theo Bác

  Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, các cấp Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện sát với thực tiễn; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nền nếp, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương và nhiệm vụ công tác Hội.

 • Học Bác từ những việc làm cụ thể

  Học Bác từ những việc làm cụ thể

  Những năm qua, Hội Nông dân (ND) huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sức lan tỏa rộng lớn và làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, hội viên (HV), ND.

 • Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc

  Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc

  Chú trọng vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước khi đi xa về cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[1].

 • Nhận diện bất liêm để "xây" đức liêm

  Nhận diện bất liêm để "xây" đức liêm

  Cần, kiệm, liêm, chính được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong bốn bài báo đăng trên báo Cứu quốc tháng 5, 6 năm 1949(1). 70 năm đã qua, tư tưởng Hồ Chí Minh về đức LIÊM vẫn nguyên giá trị.

 • Hà Giang: Công tác tư tưởng luôn gắn các nội dung "học tập" và "làm theo" Bác

  Hà Giang: Công tác tư tưởng luôn gắn các nội dung "học tập" và "làm theo" Bác

  Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong năm 2019, Đảng bộ tỉnh Hà Giang xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website