• Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ

  Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài, Người không chỉ sớm hoạch định đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn thường xuyên cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng ta trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn. Người không chỉ động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trước và sau những trận đánh lớn, mà còn tham dự tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những khuyết điểm trong các trận chiến đấu. Người thực sự là linh hồn của những chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”.

 • Bài học về sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ

  Bài học về sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Điện Biên Phủ

  (HCM.VN) - Bước vào Thu - Đông năm 1953, để cứu vãn tình thế thất bại ở Đông Dương, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã cho ra đời Kế hoạch Nava tăng viện lớn về binh lực và chi phí chiến tranh, mưu toan trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, kiểm soát lãnh thổ Việt Nam và bình định cả Nam Đông Dương. 

 • Những tấm gương học và làm theo Bác ở cơ sở

  Những tấm gương học và làm theo Bác ở cơ sở

  Với sự nhiệt tình và tâm huyết, những cán bộ, đảng viên ở khu dân cư số 9, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng khu dân cư sạch đẹp, an toàn. Cách học Bác, làm theo Bác bằng những việc cụ thể đã tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

 • Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

  Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều công sức và tình cảm cho việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Người luôn coi đó là vấn đề hệ trọng, cần thiết trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Lạng Sơn: Đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

  Lạng Sơn: Đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

  Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ngày càng sâu sắc. Phong trào thi đua làm theo Bác đã tạo động lực phát triển trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chiến lược quân sự thiên tài, Người không chỉ sớm hoạch định đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn thường xuyên cùng Bộ Chính trị, Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo và tham gia duyệt kế hoạch nhiều chiến dịch, tham dự tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những khuyết điểm cần tránh trong các chiến dịch lớn. Người thực sự là linh hồn của những chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. Đặc biệt, Người đã luận giải rõ ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 trên cả hai phương diện: lịch sử và thời đại.

 • Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Bác Hồ

  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Bác Hồ

  Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc ngày 10-5-1965, khi Người ở tuổi 75. Sau đó, hằng năm, cứ đến dịp sinh nhật, Người lại tiếp tục bổ sung, sửa chữa để có bản hoàn chỉnh vào năm 1969. Ngoài bản chính thức công bố năm 1969, ngay sau khi Người qua đời, Trung ương đã công bố các bản Người viết những năm trước đó, để các thế hệ con cháu hiểu rõ thêm ý nguyện và tình cảm của Bác Hồ với Đảng, với đất nước, dân tộc và nhân dân.

 • Thực hiện “Việc cần phải làm trước tiên…” trong Di chúc của Bác Hồ

  Thực hiện “Việc cần phải làm trước tiên…” trong Di chúc của Bác Hồ

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những nội dung cơ bản, quan điểm cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

 • 50 năm theo nguồn sáng dẫn đường

  50 năm theo nguồn sáng dẫn đường

  Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng. Đó là lời căn dặn cuối cùng, những tình cảm, niềm tin của Người với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các thế hệ người Việt Nam. 50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua thử thách, xây dựng tỉnh thành một địa phương năng động, phát triển, ngày càng giàu mạnh.

 • Hà Nam: Những chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

  Hà Nam: Những chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

  Những kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) ở tỉnh Hà Nam đã góp phần quan trọng ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website