• Báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén

  Báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén

  Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí là vũ khí cách mạng sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam; là người tuyên truyền, người cổ động và tổ chức tập thể với tinh thần chiến đấu, thấm nhuần tính đảng và tính nhân dân sâu sắc.

 • Học tập nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh

  Học tập nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh

  Cùng với toàn Đảng, toàn dân, những người làm báo nói chung, báo chí quân đội nói riêng đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ báo chí, chất lượng bài viết là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất.

 • Cựu Chiến binh Thủ đô gương mẫu học tập và làm theo Bác

  Cựu Chiến binh Thủ đô gương mẫu học tập và làm theo Bác

  Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị khóa XII, việc học và làm theo Bác ngày càng thấm sâu trong mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Kết quả này đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động, giúp các cấp hội đạt kết quả toàn diện.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí quốc tế

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí quốc tế

  Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là người sáng lập và gây dựng nên nền báo chí cách mạng Việt Nam mà bản thân Người còn là một nhà báo, một đối tác gần gụi của báo chí trong nước và thế giới. Có lẽ, trong số các nhà lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ, không nhiều vị tiếp xúc với báo chí, nhất là báo chí nước ngoài, nhiều như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

  Quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

  (HCM.VN) - Phát biểu đề dẫn Tọa đàm khoa học: 70 năm tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (tháng 6/1949 - tháng 6/2019), PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Tọa đàm là cơ hội học tập, quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng...

 • 70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Cần kiệm liêm chính gồm 4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thắng đăng trên báo “Cứu quốc” các số ra ngày 30/5, 31/5, 1/6 và 2/6/1949.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, chính Người đã đặt nền móng tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí cách mạng Việt Nam. Lúc đương thời, dù bận trăm công ngàn việc, nhưng Người luôn quan tâm đến công tác báo chí. Người cho rằng báo chí là vũ khí chính trị, tư tưởng sắc bén, là lĩnh vực quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.

 • Chi bộ thôn Bản Chàn học và làm theo Bác

  Chi bộ thôn Bản Chàn học và làm theo Bác

  Những năm qua, Chi bộ thôn Bản Chàn, xã Dương Phong (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) đã phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc…

 • Người đạt giải Nhất cuộc thi viết Tìm hiểu Chỉ thị 05

  Người đạt giải Nhất cuộc thi viết Tìm hiểu Chỉ thị 05

  Cuộc thi viết Tìm hiểu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tổng kết. Bài dự thi của ông Trần Ngọc Lung, thôn Tri Xuyên, xã Thanh Hải (Thanh Liêm) vinh dự đạt giải Nhất.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website