Yên Bái: Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh

Các điển hình tiên tiến chia sẻ kinh nghiệm trong việc

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Trong nội dung tuyên truyền, Kế hoạch nêu rõ: Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, ngành, địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Về các hoạt động kỷ niệm, trong quý II/2020, cao điểm trong tháng 5/2020, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên tập tin bài trong Bản tin Thông báo nội bộ và bản tin, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh; định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II/2020 của các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì tham mưu thực hiện sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh ”.

Từ ngày 10/5/2020 đến ngày 19/5/2020 tổ chức Lễ dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái; Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định thời gian, hình thức và quy mô tổ chức tổng kết, khen thưởng các tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, giai đoạn 2 (2018- 2020) và tuyên dương, khen thưỏng các mô hình, điên hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo Bác.

Cũng theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu không tổ chức các hoạt động kỷ niệm tập trung đông người (trừ hoạt động dâng hương tưởng niệm), bảo đảm an toàn với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website