Tam Nông (Phú Thọ) học tập và làm theo Bác

Nhiều thế hệ học sinh quê hương Tam Nông phấn đấu tu dưỡng,
rèn luyện đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Những năm qua, việc quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Thực tế cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian qua, huyện đã lựa chọn và tập trung chỉ đạo, giải quyết 2 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, trách nhiệm đảng viên để tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân.

Cùng với đó, huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng các công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác dồn đổi ruộng đất… Đến nay, đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 450% kế hoạch của tỉnh giao đến năm 2020; xây dựng 2 khu dân cư nông thôn mới, trong đó có khu nông thôn mới kiểu mẫu. 50/56 trường chuẩn Quốc gia. 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Hoàn thành đường quân dân Văn Lương, cầu dân sinh xã Quang Húc; khánh thành nhà hậu cung Lý Nam Đế... Qua đó, cho thấy việc xác định nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm để chỉ đạo thực hiện đã tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố và nâng cao.

 

HTX Mạnh Liên, xã Hương Nộn áp dụng KHKT trong sản xuất rau củ quả.

Việc đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” có nhiều chuyển biến tích cực. Chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người lao động, hộ nghèo... trên địa bàn bằng việc làm cụ thể, thiết thực. 

Trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện đã cấp phát cho các chi, Đảng bộ cơ sở “Sổ ghi nhận tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập thể, cá nhân được đánh giá thực hiện tốt là điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa, được cấp quản lý đề nghị cấp trên trực tiếp công nhận thì được ghi danh. Từ đó, đã khơi dậy các phong trào thi đua trong toàn huyện. Nhiều tập thể đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Điển hình khu 2, xã Thượng Nông (nay là xã Dân Quyền), tất cả các tuyến đường trong khu đã được bê tông hóa và được đặt tên, với hơn 200 ngôi nhà được đặt số, diện mạo nông thôn của khu ngày một khang trang, là khu nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Tam Nông và của tỉnh... 4 năm qua, toàn huyện đã có 73 tập thể, 146 cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác đề nghị ghi danh, biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Năm 2019, huyện vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đảng bộ huyện Tam Nông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 và được Ban Tuyên giáo Trung ương vinh danh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những kết quả đạt được trong học và làm theo Bác sẽ tạo động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương Tam Nông ngày càng phồn thịnh. 

Sơn Lâm

Theo  http://baophutho.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website