Quảng Hòa học và làm theo Bác

 Nhân dân xã Hạnh Phúc (Quảng Hòa) làm đường bê tông xóm.

Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình nuôi cá lồng của bà con trong xóm, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm Nà Phường, xã Độc Lập Đàm Quang Vinh chia sẻ: Xóm có 130 hộ. Trước đây, người dân chỉ canh tác ngô, lúa nên chỉ đủ ăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị số 05, xóm vận động nhân dân học và làm theo Bác gắn với việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là tập trung vào nội dung đẩy mạnh phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Nhận thấy trong xóm có nhiều đoạn sông, suối rộng, nước chảy quanh năm, xóm nhân rộng mô hình nuôi cá lồng. Đến nay, xóm thành lập Hợp tác xã nuôi cá lồng với 27 hộ tham gia nuôi 40 lồng cá, mỗi năm thu nhập 40 - 60 triệu đồng/hộ, góp phần giảm hộ nghèo của xóm xuống còn 6 hộ, hộ cận nghèo còn 24 hộ. Học và làm theo Bác, Nà Phường đã tạo bước đột phá trong phát triển KT - XH, là xóm tiêu biểu của xã, huyện trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Để việc học và làm theo Bác tại cơ sở đạt hiệu quả cao, đi vào cuộc sống, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Hòa chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân theo Chỉ thị số 05, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua thực hiện, 100% xóm, tổ dân phố bổ sung nội dung chuẩn mực đạo đức thành một điều riêng vào quy ước của xóm, khu phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Hòa Ma Kiên Ngọc nhấn mạnh: Huyện ủy yêu cầu từng tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng ở các chi bộ. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xóm, tổ dân phố nhận thức đúng yêu cầu, mục đích, nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05 và tự xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác.

Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động các phong trào thi đua để mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân tích cực học và làm theo Bác gắn với việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt tập trung vào nội dung đẩy mạnh phát triển KT - XH, XDNTM, thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư.

Học và làm theo Bác trong phát triển KT - XH, các đoàn thể xã, thị trấn xây dựng chương trình, đề án, mô hình phát triển KT - XH ở xóm như: Hội Phụ nữ phát động phong trào thi đua gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hội viên Hội Nông dân nuôi vịt siêu trứng tại xã Bế Văn Đàn; phát triển kinh tế trồng rừng, nuôi cá tại xã Hạnh Phúc; Đoàn Thanh niên xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp tự quản” với 102 tuyến đường tại xóm, tổ dân phố trên toàn huyện; nuôi trâu vỗ béo tại 2 xã Cách Linh, Phúc Sen…

Việc thực hiện nếp sống văn hóa mới được tích cực triển khai, từng bước đi vào nền nếp. Các xóm, tổ dân phố đều xây dựng và đưa việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội thành quy ước nếp sống văn hóa của địa phương. Hiện nay, 100% xóm, phố trong thị trấn không đi ăn cỗ trong giờ hành chính; việc hiếu, hỷ không tổ chức dài ngày, bỏ các hủ tục lạc hậu; các giá trị văn hóa truyền thống, chuẩn mực đạo đức được duy trì, tình làng nghĩa xóm được phát huy, nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn huyện hiện có 83% xóm đạt xóm văn hóa; trên 84% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; giảm bình quân 4,5% hộ nghèo/năm... Phong trào XDNTM đạt nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa như: phong trào hiến đất làm đường nông thôn, đường nội đồng... Giai đoạn 2015 - 2020, nhân dân tự nguyện hiến trên 70.000 m2 đất, đóng góp trên 5.600 ngày công lao động, trên 150 tỷ đồng… XDNTM.

 

 Mô hình nuôi cá lồng ở xóm Nà Phường, xã Độc Lập (Quảng Hòa).

Theo ông Mông Văn Tịnh, đảng viên xóm Lũng Tao, xã Hạnh Phúc, học và làm theo Bác, các đảng viên trong xóm thường xuyên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nêu gương cho quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Đặc biệt, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các tiêu chí của Chương trình XDNTM. Cả xóm hiến 1.775 m2 đất, 967 ngày công lao động, đóng góp trên 100 triệu đồng bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, làm đường nội đồng dài 255 m, làm đường liên thôn, liên xã; tu sửa đường nội đồng…

Đó là những việc làm, mô hình gắn với cuộc sống hằng ngày của người dân huyện Quảng Hòa, những việc làm đó trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Minh Hòa

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website