Bác Hồ thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Bắc (cũ) Xuân 1967 (ảnh: tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh)