Nguyên Bình tập trung thực hiện nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

Phụ nữ xóm Hoài Khao, xã Quang Thành (Nguyên Bình) giữ gìn trang phục truyền thống dân tộc

Huyện ủy Nguyên Bình chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05 với nội dung đột phá cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 là “Chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”. Qua 3 năm thực hiện, 100% chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Duy trì và thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 Năm 2018, Huyện ủy chỉ đạo tập trung vào 3 nội dung đột phá: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí bí thư chi bộ; lựa chọn tổ chức sinh hoạt điểm; công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trọng tâm chỉ đạo xã Minh Thanh là xã điểm của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu 100% tổ, xóm, khu dân cư chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức công dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Kết quả, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chọn từ 1 - 2 chi bộ sinh hoạt mẫu tại từng đơn vị, dần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xã Minh Thanh được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần gương mẫu, đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân trong học và làm theo Bác. Tiêu biểu như ông Mã Thanh Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bắc Hợp là tấm gương trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới; ông Triệu Vần Hin, xã Hoa Thám tiêu biểu trong hiến đất xây dựng nông thôn mới; bà Hoàng Thị Lan, Trưởng xóm Khuổi Bó, thị trấn Nguyên Bình điển hình làm kinh tế giỏi. Hội Nông dân huyện chọn Chi hội xóm Vũ Ngược, xã Minh Thanh làm điểm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và chỉ đạo cơ sở chọn 1 chi hội làm điểm; thành lập “Tổ hội chăn nuôi bò sinh sản” tại xóm Nà Tổng, xã Minh Thanh, trao 4 con bò trị giá 34 triệu đồng cho 4 gia đình hội viên nghèo; thành lập mô hình “Chăn nuôi gà thả đồi” tại xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, hỗ trợ 200 con gà cho hội viên thực hiện mô hình. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thành lập 15 mô hình tiết kiệm theo gương Bác với 403 hội viên tham gia...

Năm 2019, thực hiện chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo 2 nội dung đột phá: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn huyện hưởng ứng phát triển Dự án Du lịch cộng đồng tại xóm Hoài Khao, xã Quang Thành; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thực hiện Dự án Du lịch cộng đồng đạt hiệu quả. Chỉ đạo việc thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo Bác có hiệu quả.

Theo đồng chí Hà Thị Ngọc The, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thực hiện nội dung đột phá, huyện Nguyên Bình bổ sung hoàn thiện Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xóm Hoài Khao. Huyện hỗ trợ mỗi hộ gia đình xóm Hoài Khao 2,5 triệu đồng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đến nay có 6 hộ thực hiện. Chỉ đạo UBND xã, xóm lựa chọn, thành lập đội văn nghệ quần chúng và tổ in hoa sáp ong, thêu dệt thổ cẩm; phối hợp khảo sát cây nhội và miếu thổ công để công nhận Cây di sản, bảo tồn và tôn tạo miếu cổ của xóm. UBND xã xây dựng phương án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đôn đốc nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa vừa có nét mới vừa giữ được bản sắc truyền thống của dân tộc; bê tông 23 tuyến đường ngõ xóm dài 1.104 m. Đối với nội dung đột phá về thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức, huyện chỉ đạo 40 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng quy định, thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên.

Bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, xác định đúng khâu đột phá trong học và làm theo Bác, cấp ủy huyện Nguyên Bình từng bước đưa việc học và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân, tạo được phong trào hành động sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hoàng Thu

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website