Lời Bác dạy sáng đường chúng ta đi

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) 

Lời Bác dạy trước lúc đi xa…!

Tháng 9-2002, chúng tôi may mắn được gặp gỡ và trò chuyện với đồng chí Vũ Kỳ - nguyên Thư ký giúp việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn kiện "Tài liệu tuyệt đối bí mật" (Di chúc). Trong bộ quần áo nâu giản dị, rót nước mời khách, đồng chí Vũ Kỳ xúc động: Trong rất nhiều văn kiện Bác Hồ đã viết, Người rất hài lòng với 4 văn kiện: "Tuyên ngôn độc lập", "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", "Lời kêu gọi đồng bào cả nước", "Tài liệu tuyệt đối bí mật". Tôi may mắn được phục vụ Bác cả trong 4 văn kiện đó. Song, với Di chúc, tôi có nhiều kỷ niệm nhất; bởi, Di chúc của Bác Hồ là sự tổng kết một cách súc tích, khoa học quá trình đấu tranh cách mạng gần nửa thế kỷ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…”.

Khi chúng tôi hỏi về những điều xung quanh Bác Hồ viết Di chúc, đồng chí Vũ Kỳ phấn chấn: Vào năm 1965, tình hình đất nước và thế giới đang có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định viết Di chúc. Đó là ngày 10-5-1965. Bác chọn vào một ngày tháng 5 nhân ngày sinh của Người; chọn vào lúc 9 giờ sáng, giờ đẹp nhất của một ngày, chọn lúc khỏe mạnh nhất... để viết về ngày ra đi của mình. Ôi...! Sao Bác ung dung thanh thản đến thế. Người viết trong 5 ngày thì cơ bản xong phần soạn thảo. Bác dặn tôi: "Cứ đến ngày 10 tháng 5 sang năm, chú lại đưa cho Bác nhé".

Theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ, Di chúc của Bác cơ bản hoàn thành năm 1965, nhưng, cũng như các văn kiện quan trọng, còn thời gian là Bác còn sửa chữa, thêm bớt. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh  trước sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời thể hiện tấm lòng và ý nguyện của Bác với cuộc sống, mai sau. Điều mà Bác trăn trở là sau khi thắng giặc ngoại xâm, đất nước, nhân dân ta rồi sẽ thế nào? Với tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy nghĩ về vận mệnh tương lai Tổ quốc và để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân những lời căn dặn quan trọng. Đặc biệt sâu sắc là những lời dặn của Bác về vai trò của Đảng trong sự nghiệp xây dựng lại đất nước sau chiến tranh: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Xem kỹ bút tích của Bác về đoạn này, chúng ta thấy Bác gạch dưới 4 chữ “chỉnh đốn lại Đảng” chứng tỏ tầm quan trọng của vấn đề mà Bác dặn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong Di chúc thiêng liêng của mình. Người nhấn mạnh đến truyền thống đoàn kết, việc thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, về đạo đức cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... Lời Bác dạy về xây dựng Đảng vừa dựa trên nguyên tắc nhưng có lý, có tình. Bác yêu cầu “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Nhưng đồng thời Bác cũng nhắc nhở “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Những điều Bác Hồ căn dặn, chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm còn rất nặng, cần phải thực hiện có kết quả cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng lãnh đạo thật sự vững mạnh, là niềm tin yêu của mọi tầng lớp nhân dân. “Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi!” đúng như Di chúc của Bác Hồ đã căn dặn.

Khắc ghi lời Bác dạy

Thực hiện lời Bác dạy, qua mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh Nam Định luôn đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thời gian qua, thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch, nhất là nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo kịp thời và xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện; trong đó tập trung cụ thể hóa nội dung nghị quyết, chỉ thị thành chương trình hành động; hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Kế hoạch về học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, lựa chọn khâu đột phá với chủ đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05, gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra. Những kết quả bước đầu qua hơn 2 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 đã đem lại niềm tin của cán bộ, đảng viên về sự quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh Nam Định quyết tâm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc đẩy mạnh thực hiện các quy định của Hội nghị Trung ương 8 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển Thành phố Nam Định. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Phấn đấu đến quý III-2019, tỉnh Nam Định sẽ về đích nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Việt Thắng

Theo http://baonamdinh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website