Lạng Sơn: Đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

Chuyển biến tích cực

Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết: Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết số 04 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng kịp thời, hiệu quả. Qua theo dõi nhận thấy, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện, việc học tập Chỉ thị 05 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 

Cán bộ Thư viện tỉnh hướng dẫn bạn đọc tìm hiểu tư liệu về Bác

Tùy theo từng giai đoạn, thời điểm mà Tỉnh ủy cụ thể hóa các nội dung học tập Chỉ thị 05 vào thực tiễn. Như việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức, phát huy vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành rà soát và bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, 14/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã ban hành hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức và xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Riêng Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành Quy định các tiêu chí của tổ chức đảng, đảng viên; cán bộ, đoàn viên; cán bộ, hội viên phụ nữ trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017, 2018, 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, tọa đàm, hội nghị trực tuyến, qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề… Theo đó, 100% các đảng bộ trực thuộc, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề.

Đơn cử như Huyện ủy Bình Gia tổ chức được 23 hội nghị học tập chuyên đề năm 2018, trong đó cấp huyện tổ chức 1 hội nghị với 217/222 cán bộ, đảng viên tham dự (đạt 98%), cấp cơ sở tổ chức 22 hội nghị với 4.437/4.499 cán bộ, đảng viên tham gia.

Bà Hoàng Thị Bích, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Đầu tháng 4/2019, Huyện ủy Bình Gia đã mời giáo sự, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo lên lớp về chuyên đề 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu hội trường UBND huyện và 19 điểm cầu các  xã. Đây là việc làm rất ý nghĩa để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, qua đó nắm rõ những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt chuyên đề.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 

Ông Nông Văn Khu, xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn hiến hơn 1.500 m2

đất để xây dựng trường mầm non của xã

Toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực như: cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn đã hỗ trợ 4.463 ngày công làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét công trình thủy lợi… trị giá trên 660 triệu đồng; nhân dân các thôn thuộc xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã hiến 3.914 m2 đất và ủng hộ gần 17,2 triệu đồng để làm nhà văn hóa, làm đường và xây dựng trường mầm non; gia đình ông Vi Văn Đức, thôn Bản Téng, xã Lương Năng, huyện Văn Quan hiến 1.178 m2 đất để xây trường học và làm đường giao thông nông thôn; gia đình ông Hoàng Văn Thắng, thôn Lương Thác, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, hiến 1.800 m2 đất làm đường để học sinh và nhân dân đi lại thuận tiện… Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời tạo nên sự đoàn kết gắn bó hơn trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Nhiều hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác

Như thường lệ, gần đến ngày sinh nhật Bác, nhiều đơn vị có những việc làm thiết thực nhằm ghi nhớ công lao to lớn của Người đối với đất nước, dân tộc. Thông qua các hoạt động, mỗi cá nhân càng thấm nhuần hơn ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống.

Tiêu biểu như huyện Bắc Sơn tổ chức hội thi kể chuyện. Ông Hoàng Công Tuệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Ngay khi phát động, các đơn vị đã tích cực chuẩn bị. Qua hội thi, chúng tôi mong muốn những câu chuyện bổ ích, thấm thía về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ đi sâu vào thực tế, lấy đó là tấm gương sáng để toàn đảng bộ học tập và làm theo. Đồng thời đây cũng là cơ hội để mỗi cá nhân tham gia nhìn nhận lại mình, từ đó có thêm động lực để phấn đấu học tập, rèn luyện và tu dưỡng.

Hay như Huyện ủy Cao Lộc chọn cách biểu dương, khen thưởng để nhân rộng các điển hình tiên tiến. Vừa qua, Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó biểu dương 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị.

Việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những yếu tố thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Kết quả trong 3 năm qua, toàn huyện có hơn 2.465 cá nhân, 335 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; UBND tỉnh công nhận 18 tập thể lao động xuất sắc; 43 tập thể, cá nhân và gia đình được Chủ tịch UNBD tỉnh tặng bằng khen…

Để hướng về ngày sinh nhật Bác, Huyện ủy Lộc Bình đã lên kế hoạch cụ thể tổ chức báo công tại Pác Bó, Cao Bằng. Đoàn tham dự gồm hơn 20 người là những cá nhân điển hình, có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện. Qua đó, giúp mỗi người thêm ý thức phấn đấu, học tập, rèn luyện hơn nữa, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có sức lan toả, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết thêm: Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phùng Khiêm - Thanh Mai

Theo baolangson.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website