Kho K866 đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho K866 luôn nắm vững quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Chỉ thị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện; chú trọng nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, coi đó là việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân. Bám sát Chỉ thị 05, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch 514-KH/ĐU của Đảng ủy Cục Quân khí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2021); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các tiêu chí “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Tổng cục Kỹ thuật, Đảng ủy Kho đã xây dựng Kế hoạch 258-KH/ĐU, ngày 29/12/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của Đơn vị.

 

 Đại tá Trần Bình Trọng kiểm tra công tác sửa chữa đạn

Đảng ủy, chỉ huy Kho xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đổi mới phong cách, tác phong công tác, sâu sát cơ sở; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, ra chương trình hành động hằng tháng. Đồng thời, đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của Đảng ủy và các chi bộ; được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ; từng cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện với nội dung cụ thể, đáp ứng yêu cầu Đảng ủy Kho đề ra. Kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của toàn đơn vị trong “làm theo” là căn cứ quan trọng đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Hằng năm và sau 2 năm (2016 - 2018) thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Kho đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục và xác định quyết tâm, nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực trong thời gian tới. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nên việc thực hiện Chỉ thị 05 được cán bộ, chiến sĩ của Kho hưởng ứng tích cực, góp phần làm chuyển biến đồng bộ các mặt hoạt động của Đơn vị, nhất là yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhằm tạo chuyển biến thực tế bằng hành động, việc làm cụ thể, các cơ quan, đơn vị đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Theo đó, các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được lồng ghép vào nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn kho tàng, xử lý đạn dược cấp 5 và cấp 5 nguy hiểm của Đơn vị. Công tác huấn luyện được Đảng ủy, chỉ huy Kho tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng kế hoạch của trên về huấn luyện quy trình công nghệ, quy định kỹ thuật cho các đối tượng, đặc biệt là quy trình công nghệ xử lý đạn cấp 5 và cấp 5 nguy hiểm, đảm bảo thực hành đạt yêu cầu mới cho làm việc.

Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, chỉ huy Kho động viên cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, từ giáo án đến đầu tư làm mới các mô hình học cụ, hoàn chỉnh nơi thực nghiệm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Việc đổi mới công tác huấn luyện được tập trung trước hết vào bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên theo hướng: yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, để đội ngũ này có kiến thức cơ bản, hệ thống và thống nhất. Đối với cán bộ, tập trung bồi dưỡng về tác phong chỉ huy, phương pháp điều hành huấn luyện, phong cách quần chúng, sâu sát cơ sở, cấp dưới. Đối với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, chú trọng huấn luyện cơ bản về kỹ thuật theo từng chuyên ngành, từ thấp đến cao, từ cơ bản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp; kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc khoa học, công nghiệp, chính quy và rèn luyện tay nghề, bậc thợ; giữa rèn luyện thể lực với huấn luyện tăng khả năng sức chịu đựng khi làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Đồng thời, tăng cường biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc trong huấn luyện. Nhờ vậy, chất lượng công tác huấn luyện không ngừng được nâng lên; kết quả kiểm tra hằng năm: 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 83% đạt khá, giỏi.

 

Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Đảng ủy, chỉ huy Kho còn hết sức coi trọng công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, kế hoạch công tác phù hợp với từng đơn vị, làm căn cứ để mọi cán bộ, đảng viên thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; tránh chồng chéo, bao biện, làm thay, nên đã tăng cường được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đơn vị. Quán triệt phương châm lãnh đạo của Đảng ủy Cục Quân khí: “Tự soi, tự sửa thường xuyên; nói đúng, làm tốt, kỷ cương, an toàn”, các chế độ, như: trực ban, trực chỉ huy, tuần tra, canh giác, trực phòng, chống cháy nổ, cháy rừng,… luôn được Kho duy trì nghiêm, thực hiện “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Việc làm đó đã góp phần làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, nền nếp chính quy thống nhất trong toàn đơn vị, nhất là trong công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ vũ khí, trang bị kỹ thuật kho tàng, trạm xưởng, quản lý vũ khí đạn sẵn sàng chiến đấu theo đúng Hướng dẫn 5233/HD-TM, ngày 14/02/2009 của Bộ Tổng Tham mưu và Hướng dẫn 64/HD-TM, ngày 06/01/2010 của Cục Quân khí về sắp xếp súng, đạn, trang bị (dụng cụ). Hiện nay, công tác chuẩn bị chân hàng, diện tích nhà kho để tổ chức cấp phát, tiếp nhận, thu hồi, phân cấp chất lượng đạn dược luôn chính xác, đúng quy định, đảm bảo số lượng; đạn dược quản lý tại Đơn vị luôn có hệ số kỹ thuật tốt (Kt = 1), sẵn sàng cấp phát khi có lệnh của trên. Việc tổ chức cách ly và xử lý đạn cấp 5 và cấp 5 nguy hiểm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Kho K866 còn được thể hiện rõ nét ở sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động. Mặc dù gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí bảo đảm, nhiệm vụ nhiều, lực lượng phân tán, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đơn vị luôn gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Thông qua đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa, điều chuyển, dồn dịch, sắp xếp, tiếp nhận, cấp phát, xử lý đạn cấp 5,... được nâng lên, luôn đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch, bảo đảm chất lượng, chính xác, kịp thời, an toàn tuyệt đối. Công tác củng cố xây dựng kho tàng, giám sát thi công các hạng mục trong dự án cải tạo nâng cấp kho bảo đảm chất lượng, đúng thiết kế, tiếp nhận đưa vào sử dụng có hiệu quả, đúng quy định.

Cùng với đó, phong trào phát huy sáng kiến, giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm luôn được cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt, hiệu quả, coi đó là tiêu chí để đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác. Từ năm 2016 đến nay, Đơn vị có 15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả cao, góp phần tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Nổi bật là sáng kiến “Hệ thống cắt dây đai hòm đạn” được Cục Quân khí nhân rộng trong toàn quân; sáng kiến “Cáng cứu thương cơ động” đạt giải khuyến khích “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân.

Thực hiện vai trò gương mẫu “nói đi đôi với làm”, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp luôn được phát huy trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội yên tâm, gắn bó đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy nội lực, bằng công sức của bộ đội và sự đầu tư của trên, Kho đã tổ chức củng cố, xây dựng được nhiều công trình sinh hoạt phục vụ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”,… được Đơn vị gắn chặt với các tiêu chí trong thực hiện Chỉ thị 05, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được duy trì nghiêm; tập trung vào việc chấp hành đúng các nguyên tắc, chế độ, quy định về quản lý, sử dụng, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đảng ủy, chỉ huy Kho còn chỉ đạo các đơn vị, ban, đội quy hoạch thống nhất hệ thống vườn, giàn, ao, chuồng; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi tập trung mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện đời sống bộ đội.

Nhờ tiến hành tích cực, thường xuyên và kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở Kho 866 đã tạo ra những chuyển biến quan trọng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và trình độ quản lý, chỉ huy, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần quan trọng vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2016 - 2018, tổ chức Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên của Kho được Tổng cục Kỹ thuật và Cục Quân khí tặng Bằng khen; Đảng bộ Kho đạt trong sạch, vững mạnh, Kho được Tổng cục Kỹ thuật tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng. Năm 2018, Kho K866 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Kho K866 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện ý chí quyết tâm, thực hiện “nói đi đôi với làm”; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, tạo động lực thúc đẩy Đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Bình Trọng, Chủ nhiệm Kho
Theo Tạp chí quốc phòng toàn dân

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website