Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh Phan Thị Thu Lan cho biết: Xác định việc học và làm theo Bác tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Cục Hải quan đến cán bộ, đảng viên.

Xây dựng kế hoạch thực hiện việc học và làm theo Bác theo các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện công tác chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Ban Chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

Đối với người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký nội dung thực hiện cụ thể hóa các chuyên đề: Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu của cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, doanh nghiệp, tăng cường đối thoại, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kim ngạch, thu ngân sách; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua học tập, cán bộ, đảng viên, quần chúng có những chuyển biến trong nhận thức, tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức trong học và làm theo Bác. Từ đó xây dựng chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo với phương châm “chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả”. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học và làm theo Bác, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để cán bộ, đảng viên và quần chúng chuyển từ “học tập” sang “làm theo” gương Bác đạt hiệu quả, Chi bộ từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, xây dựng nghị quyết hằng tháng sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế dựa trên ý kiến góp ý của đảng viên và sự bàn bạc, thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Hằng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương.

Việc đánh giá, phân loại đảng viên thực hiện công tâm, khách quan, nhiều năm liền Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, hằng năm trên 90% đảng viên được kiểm tra, qua kiểm tra 100% đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác.

Hiệu quả công tác và ý thức trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, công chức ngày càng nâng cao; cán bộ, đảng viên, quần chúng chủ động nghiên cứu, cải tiến phương pháp làm việc, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong việc giải quyết thủ tục hàng hóa XNK.

Đặc biệt, Chi cục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch cải cách, hiện đại hóa của ngành và của Cục Hải quan tỉnh; chuyển đổi phương pháp quản lý hải quan từ thủ công sang điện tử, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thực hiện hiệu quả việc khai báo hải quan từ xa thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ Internet và phần mềm cho tất cả các loại hình XNK, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, Chi cục thực hiện tốt pháp luật về hải quan, thuế XNK, quản lý thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động XNK. Thực hiện tốt các quy trình thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát quản lý, hàng hóa XNK, hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình.

Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, Chi cục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phát hiện và biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thu ngân sách.

Chi cục tổ chức thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, hằng năm, Chi cục tổ chức thu đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế. Năm 2018, Chi cục mở tờ khai đạt trên 158 triệu USD; thu ngân sách đạt trên 121 tỷ đồng. Năm 2019, Chi cục thu ngân sách đạt 265 tỷ đồng, kim ngạch mở tờ khai tại Chi cục đạt trên 223 triệu đồng. Phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 21 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Tính đến ngày 15/5/2020, tổng thu thuế XNK đạt trên 49 tỷ đồng, đạt 41,5% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; phân luồng 234 tờ khai XNK hàng hóa.

Với những hoạt động hiệu quả, Chi cục nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Bộ Tài chính và UBND tỉnh tặng Bằng khen; Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị được công nhận là đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiến Mạnh

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website