Đồng hành cùng mùa Xuân đất nước

 

Sự kiện ấy khác nào mang mùa Xuân về cho dân tộc. Để từ đó đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trong tim mỗi người dân nước Việt lại trào dâng những tình cảm thiêng liêng mừng Đảng, mừng Xuân, như lời bài ca của nhạc sĩ Phạm Tuyên: Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng/ Một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã mang về tuổi Xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời/... Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới/ Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi...

Minh họa: ANH KHOA
Minh họa: ANH KHOA

Phải vậy chăng mà lịch sử dân tộc ta đã có những lựa chọn thời gian thật vô cùng ý nghĩa: Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở về Tổ quốc vào một buổi sáng mùa Xuân để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam:

 

...Ôi sáng Xuân nay, Xuân 41

 

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

 

Bác về... Im lặng. Con chim hót

 

Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...

 

 

Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!

 

Nhớ thương, hòn đất ấm hơi Người

 

Ba mươi năm ấy, chân không nghỉ

 

Mà đến bây giờ mới tới nơi...

 

(Theo chân Bác - Tố Hữu)

 

Cũng trong năm đó (1941), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tổ chức nơi đầu nguồn Pác Bó. Hội nghị tập trung bàn việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đánh Tây, đuổi Nhật; chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành độc lập cho nước nhà. Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để tập hợp sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, tạo nên cao trào cách mạng rộng khắp mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam mới. Để rồi sau 9 năm trường kỳ kháng chiến bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc, mùa Xuân năm 1954 quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến công "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Và 21 năm sau, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã thực hiện trọn vẹn di huấn của Bác Hồ kính yêu: “Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và kể từ ngày kháng chiến cứu nước thành công, non sông thu về một mối, mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng đều được tiến hành vào mùa Xuân-mùa mở đầu cho những kế hoạch chiến lược trong từng giai đoạn, để đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, văn minh.

Vậy là kể từ mùa Xuân sinh thành năm ấy, đến Xuân Mậu Tuất này là 88 mùa Xuân đã đi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu vĩ đại. Nước ta từ một nước thuộc địa, phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành đối tác bình đẳng với nhiều quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Đặc biệt, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng tổ chức giữa mùa Xuân năm 1986, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đưa đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức sống của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo kháng chiến cứu nước; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Và mùa Xuân năm nay là mùa Xuân thứ ba toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được tổ chức đầu Xuân năm 2016, vạch ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, với nhiệm vụ hàng đầu trong Mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…”. Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu trên đây, ngay sau Đại hội XII, Đảng và Nhà bước ta đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiều “việc cần làm ngay”, được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hết sức đồng tình và hưởng ứng.

Đổi mới là để không già cỗi, lạc hậu, giáo điều... Đổi mới để tươi trẻ mãi sức thanh Xuân của Đảng. Trong thời kỳ vận động cách mạng, những chiến sĩ tiền bối của Đảng đều là những thanh niên yêu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp, rèn luyện và đào tạo trong một tổ chức tuổi trẻ mang tên “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội”. Đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cũng là một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Và từ khi ra đời đến nay, đã có hàng triệu thanh niên ưu tú qua các thế hệ phấn đấu gia nhập đội ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, để sức trẻ - sức Xuân của Đảng không ngừng được bổ sung và tăng cường. Đặc biệt những năm gần đây, trước những biến động của đời sống kinh tế-xã hội hiện tại, những bất cập về quản lý và điều hành trong nhiều lĩnh vực, nhất là hiện tượng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên... khiến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước bị giảm sút thì những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu thực sự là động lực cổ vũ to lớn đối với phong trào thi đua yêu nước; góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ta.

Vâng, “Đảng ta”, đó là hai tiếng thiêng liêng và trìu mến mà nhân dân Việt Nam dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Ít có đất nước nào, dân tộc nào mà nhân dân gọi một Đảng chính trị cầm quyền là “Đảng ta”; bởi lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chính là khát vọng độc lập, tự do, cơm no, áo ấm của toàn thể nhân dân Việt Nam. Càng tự hào bao nhiêu về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi chúng ta càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn của mình là tiếp tục đóng góp cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp, của dân tộc; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng quang vinh; để Đảng ta mãi mãi sức thanh Xuân, đồng hành cùng những mùa Xuân đất nước!

Tùy bút của MAI QUẢNG BÌNH

Theo Quân đội nhân dân cuối tuần


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website