Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Lộc tìm hiểu gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác trên Báo Nam Định.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Lộc tìm hiểu gương điển hình tiên tiến
trong học và làm theo Bác trên Báo Nam Định.

Cùng với tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, những cách làm hay, kinh nghiệm quý của các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo hệ thống Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên của Đảng tích cực tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các buổi nói chuyện thời sự, phổ biến nghị quyết, viết bài tuyên truyền trong các kỳ Bản tin Thông tin nội bộ, phục vụ sinh hoạt chi bộ. Triển khai, hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên, các văn nghệ sĩ, nhà báo và hội viên tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh trong đó tập trung tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các địa phương, đơn vị; đồng thời phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, bệnh thành tích trong xã hội…. Chất lượng chuyên trang, chuyên mục gắn với xây dựng, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nâng lên.

Điển hình như Báo Nam Định, từ đầu năm 2019 đến nay, Báo Nam Định đã đăng tải gần 200 tin, bài, ảnh, video clip về chủ đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng sâu rộng, đều khắp, hiệu quả. Cùng với đó, cấp ủy Đảng các cấp tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức như: Tọa đàm, tuyên dương tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi kể chuyện, thi thuyết trình, thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sinh hoạt chi bộ, các hội đoàn thể; tổ chức tuyên truyền trực quan, pa nô, tranh ảnh; xây dựng các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục của địa phương; phát huy truyền thống tình làng, nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng đoàn kết, hòa thuận.

Tại Hải Hậu, công tác tuyên truyền luôn được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên sóng phát thanh từ huyện đến cơ sở, bằng pa nô, áp phích, khẩu hiệu, kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; đưa các nội dung, chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; lồng ghép với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Trong đó, Đài Truyền thanh huyện tích cực tuyên truyền bằng các bài viết về các gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học căn cứ vào nội dung hướng dẫn đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh. Đoàn Thanh niên đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các phong trào Đoàn, Hội, Đội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tích cực tổ chức, triển khai và vận động hội viên và nhân dân học tập và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực như tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội... Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các đảng bộ xã, thị trấn, chi bộ khối cơ quan, đoàn thể trước khi quán triệt, triển khai các chuyên đề “học tập và làm theo Bác” phải xây dựng kế hoạch học tập, nội dung chương trình thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm, hàng tháng. Sau học tập, các chi, đảng bộ đều tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, liên hệ chức trách, nhiệm vụ được giao, ký cam kết thực hiện. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao nhận thức, không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà các tầng lớp nhân dân đều thấm nhuần chủ trương lớn của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
Theo http://baonamdinh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website