Đảng bộ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Nhiều mô hình hay, cách làm mới theo gương Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ TX. Ba Đồn xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và thường xuyên nhằm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 đến tất cả các cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng nhân dân; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; xây dựng và chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, hàng năm của tập thể, cá nhân để thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Thị ủy, các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị mình.

Cụ thể như: Đảng bộ phường Ba Đồn thực hiện việc đăng ký làm theo Bác gắn với “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”; Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đăng ký làm theo Bác gắn với “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nâng cao chất lượng giáo dục”…

 Xưởng may Hồng Luyện (xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn), nÆ¡i nâng đỡ những người khuyết tật.

  Xưởng may Hồng Luyện (xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn), nơi nâng đỡ những người khuyết tật.

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành một nội dung cụ thể trong nghị quyết, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị; quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, Thị ủy Ba Đồn đã đẩy mạnh việc cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Ban Thường vụ Thị ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

Các đồng chí lãnh đạo chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp giải quyết dứt điểm, kịp thời từng vấn đề nảy sinh. Ban Tuyên giáo Thị ủy biên soạn các tài liệu, bài viết tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm của địa phương.

Từ trong phong trào thi đua làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay. Điển hình có Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Quảng Thọ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn trọng điểm. Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các mô hình gia đình tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự.

Đồng chí Trần Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Thọ cho biết: “Cán bộ, hội viên Hội CCB phường luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong tham gia và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Trong quá trình hoạt động, hội luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào công tác giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

Học tập và làm theo gương Bác, chị em Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quảng Thủy đã thành lập câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ nhân ái”. CLB hoạt động dựa trên việc vận động các chị em thu gom, phân loại rác thải, phế liệu, tận dụng những phế liệu có thể tái sử dụng bán lấy tiền gây “Quỹ nhân ái”. Số tiền từ “Quỹ nhân ái” đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhiều chị em nghèo, ốm đau bệnh tật, các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi...

Cũng thông qua các phong trào, gương cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác xuất hiện ngày một nhiều hơn. Điển hình có chị Võ Thị Phin, Tổ trưởng Tổ thu gom rác thải chợ Ba Đồn, điểm sáng trong công tác thu gom rác thải chợ Ba Đồn và chăm sóc cây xanh đô thị; chị Phạm Thị Luyện, xã Quảng Lộc với xưởng may tạo việc làm cho các chị em bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ba Đồn cho biết, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, thời gian tới, mỗi cấp ủy, đảng viên cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Thị ủy cũng chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)…

Lê Mai
Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website