Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1930 - 1945

Bộ trang phục do gia đình luật sư Lôdơbi (Loseby) chuẩn bị cho Nguyễn Ái Quốc cải trang để rời Hồng Kông năm 1933

Bộ trang phục do gia đình luật sư Lôdơbi (Loseby) chuẩn bị cho Nguyễn Ái Quốc cải trang để rời Hồng Kông năm 1933

Mít tinh quần chúng ngày 1/5/1938 tại Khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị)

Mít tinh quần chúng ngày 1/5/1938 tại Khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị)

Ngục Victoria, nơi giam giữ Nguyễn Ái Quốc thời gian Người bị bắt ở Hồng Kông (1931-1933)

Ngục Victoria, nơi giam giữ Nguyễn Ái Quốc thời gian Người bị bắt ở Hồng Kông (1931-1933)

Xô Viết – Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo năm 1930-1931

Xô Viết – Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo năm 1930-1931

Bút tích trang cuối báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản (18/2/1930)

Bút tích trang cuối báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản (18/2/1930)

Nguyễn Ái Quốc năm 1933

Nguyễn Ái Quốc năm 1933

Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (trích đoạn). Bút tích bản tiếng Anh

Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (trích đoạn). Bút tích bản tiếng Anh

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

Nguyễn Ái Quốc năm 1930

Nguyễn Ái Quốc năm 1930

Và ở Sài Gòn

Và ở Sài Gòn

Hình ảnh những ngày tháng Tám lịch sử ở Hà Nội

Hình ảnh những ngày tháng Tám lịch sử ở Hà Nội

Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào cả nước được truyền đi khắp nơi trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1945)

Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào cả nước được truyền đi khắp nơi trước ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1945)

Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945

Lán Nà Lừa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong những ngày Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội (1945)

Lán Nà Lừa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong những ngày Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội (1945)

Đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội do Việt Minh triệu tập tháng 8 năm 1945, quyết định Tổng khởi nghĩa, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch

Đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội do Việt Minh triệu tập tháng 8 năm 1945, quyết định Tổng khởi nghĩa, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch

Một đơn vị giải phóng quân làm lễ xuất phát từ cây đa Tân Trào về giải phóng Thái Nguyên (16/8/1945)

Một đơn vị giải phóng quân làm lễ xuất phát từ cây đa Tân Trào về giải phóng Thái Nguyên (16/8/1945)

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Bức thư của Người gửi đồng bào cả nước, ký tên là Nguyễn Ái Quốc, được truyền đi khắp nơi trước cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công

Bức thư của Người gửi đồng bào cả nước, ký tên là Nguyễn Ái Quốc, được truyền đi khắp nơi trước cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công

Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội do Mặt trận Việt Minh triệu tập ở đình Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) quyết định tổng khởi nghĩa và bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc (tức Chính phủ tạm thời) do Người làm Chủ tịch

Ngày 16/8/1945, Quốc dân Đại hội do Mặt trận Việt Minh triệu tập ở đình Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) quyết định tổng khởi nghĩa và bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc (tức Chính phủ tạm thời) do Người làm Chủ tịch

Hồ Chủ tịch đã ở lán này trong những ngày Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 họp (tháng 5/1941), quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc

Hồ Chủ tịch đã ở lán này trong những ngày Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 họp (tháng 5/1941), quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc

1 2 3

Mới nhất

Liên kết website