• Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

 • Lan tỏa những câu chuyện, bài học hay

  Lan tỏa những câu chuyện, bài học hay

  “Làm hết việc chứ không hết giờ”, “Vượt qua cám dỗ” hay “Xây dựng phong cách làm việc của người đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... là những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa mà các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã chia sẻ tại Hội thi báo công dâng Bác vừa được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

 • Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

  Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

  (HCM.VN) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 7876-CV/VPTW ngày 06/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, như sau:

 • Góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học và làm theo Bác

  Góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học và làm theo Bác

  (HCM.VN) - Ở một ngôi trường dân tộc nội trú nằm trên mảnh đất Kon Plong xa xôi, được nhìn thấy các em học sinh ngồi say mê bên những quyển sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi cảm nhận rõ hơn sức lan tỏa mạnh mẽ của việc học tập và làm theo gương Bác.

 • Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình làm theo lời Bác

  Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình làm theo lời Bác

  (HCM.VN) - Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình.

 • Thiết thực học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng

  Thiết thực học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam

  (HCM.VN) -  Trong những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh mình, trên cơ sở vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và căn cứ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, với tư duy lý luận sắc bén và hành động thực tiễn cách mạng phong phú, Người đã luận giải toàn diện những vấn đề cơ bản về giai cấp công nhân Việt Nam; đây chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Chuyển biến rõ nét nhờ xác định đúng khâu đột phá trong học và làm theo Bác

  Chuyển biến rõ nét nhờ xác định đúng khâu đột phá trong học và làm theo Bác

  (HCM.VN) - Sau gần 3 năm thực hiện, bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, nhiều cấp ủy ở Gia Lai đã từng bước đưa việc học và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo được phong trào hành động sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 • Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn

  Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một “Quốc bảo” của Việt Nam. Đây là văn kiện lịch sử vô cùng quý giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc vạch ra định hướng mang tính cương lĩnh cho công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi. Di chúc của Bác đã trở thành nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 • Đạo đức và nêu gương về đạo đức như Hồ Chí Minh

  Đạo đức và nêu gương về đạo đức như Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Điều này được thể hiện trước hết ở việc nói đi đôi với làm, nhất là đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website