• 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Những mô hình hiệu quả

  50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Những mô hình hiệu quả

  Trong Di chúc, phác thảo một số vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước sau khi hòa bình, thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

 • Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  (HCM.VN) - Để xây dựng Đảng ta thành một Đảng cầm quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, văn hoá, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc; xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân như lời ăn dặn trong Di chúc của Người, đòi hỏi cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực hiện triệt để, đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã đề ra.

 • 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ta

  50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ta

  (HCM.VN) - Nửa thế kỷ đã trôi qua, Đảng và nhân dân ta tiếp tục phấn đấu thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời thề với Người là “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành,..”. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa của nhân loại. Cùng với thời gian, Đảng và nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc mà Người để lại cho các thế hệ người Việt Nam.

 • Nêu gương trong học và làm theo Bác ở Vĩnh Long

  Nêu gương trong học và làm theo Bác ở Vĩnh Long

  (HCM.VN) - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác, trong đó tỉnh Vĩnh Long đã đề cao trách nhiệm nêu gương của các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Từ đó đã lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 • “Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà...”

  “Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà...”

  (HCM.VN) - Nhân dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 59 của Bác, ngày 19 tháng 5 năm 1949 nhiều ý kiến đề nghị tổ chức Lễ mừng thọ, nhưng Bác tỏ ý không bằng lòng và Người đã tự làm thơ mừng thọ mình, đây cũng là câu trả lời về ý định tổ chức mừng thọ cho Bác.

 • 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học lại Di chúc của Bác Hồ

  50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học lại Di chúc của Bác Hồ

  Đã 50 năm trôi qua nhưng bản Di chúc thiêng liêng Bác Hồ để lại cho chúng ta vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức vô cùng trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.  

 • Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam học và làm theo Bác từ những việc cụ thể

  Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam học và làm theo Bác từ những việc cụ thể

  (HCM.VN) - Việc học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã góp phần quan trọng tạo được sự ổn định, thống nhất xuyên suốt từ nhận thức đến hành động, với ý thức trách nhiệm cao của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

 • Trao giải cuộc thi viết về cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Trao giải cuộc thi viết về cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - 35 tác phẩm cá nhân, 8 tập thể đã được thẩm định, đánh giá và trao giải cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng TƯ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư công phu về nội dung, trình bày đẹp, thể hiện được tình cảm, sự kính trọng của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

 • Nhớ lời Bác, nỗ lực vươn lên mỗi ngày

  Nhớ lời Bác, nỗ lực vươn lên mỗi ngày

  Giàu khát khao, hoài bão, luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thế hệ trẻ ngày nay đang phấn đấu trở thành lớp người “vừa hồng”, “vừa chuyên” như Bác Hồ hằng mong đợi.

 • Tuyên dương 392 tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo Bác Hồ

  Tuyên dương 392 tập thể và cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo Bác Hồ

  (HCM.VN) - Mỗi người, đơn vị ở vị trí khác nhau nhưng đều chọn một phần trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để học tập, làm theo giúp công việc của mình hiệu quả hơn, phục vụ cho nhân dân, cho học sinh, cho bệnh nhân được tốt hơn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website