• Học Bác từ những điều bình dị

  Học Bác từ những điều bình dị

  Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ngay tại địa phương, đơn vị và trong cộng đồng dân cư. Đó là những con người bình dị với công việc thầm lặng nhưng không ngừng nỗ lực, đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 • Nông dân Trạm Tấu hỗ trợ, thúc đẩy nông dân làm giàu

  Nông dân Trạm Tấu hỗ trợ, thúc đẩy nông dân làm giàu

  Khắc ghi lời dạy của Bác, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

 • “Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn

  “Trồng cây” và “trồng người” như lời Bác dặn

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “trồng cây” và “trồng người” đều quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

 • Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

  Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

  Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).

 • Góp sức trẻ xây dựng quê hương

  Góp sức trẻ xây dựng quê hương

  Học và làm theo lời Bác, các cấp bộ Đoàn quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) vì lợi ích cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương.

 • Quân chủng Hải quân học và làm theo Bác

  Quân chủng Hải quân học và làm theo Bác

  (HCM.VN) -Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân chủng Hải quân, nhiều phong trào, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực đã được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng xây dựng, triển khai, nhân rộng và phát huy có hiệu quả

 • Lào Cai thi đua học và làm theo Bác

  Lào Cai thi đua học và làm theo Bác

  Học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 • Chuyển biến từ học và làm theo Bác ở Tuần Giáo

  Chuyển biến từ học và làm theo Bác ở Tuần Giáo

  Tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Qua triển khai thực hiện, tạo được nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động từ cấp huyện tới cơ sở…

 • Hun đúc tình yêu quê hương, sáng tạo, vượt khó, học và làm theo Bác

  Hun đúc tình yêu quê hương, sáng tạo, vượt khó, học và làm theo Bác

  Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; là giải pháp hàng đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương trong tỉnh  Cao Bằng triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, bám sát yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

 • Nói đi đôi với làm

  Nói đi đôi với làm

  Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong 3 năm qua, Chi bộ khu vực 1 (phường Trà An, quận Bình Thủy, Cần Thơ) đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website