Vâng lời Bác về nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết

 Đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
thăm hỏi đồng bào xã Lùng Vai (Mường Khương).

Sau ít ngày tỉnh Lào Cai được giải phóng hoàn toàn, ngày 27/11/1950, Bác Hồ đã gửi thư động viên quân và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, trong đó Bác dặn: “Phải thực hành đại đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong mọi việc”. Đến tháng 9/1958, lần đầu tiên lên thăm tỉnh Lào Cai, Bác Hồ tiếp tục dặn dò khi nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương: “... Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt”. Đối với quân đội, mặt trận thống nhất và chính quyền, Bác dặn: “Phải đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc” và nhiệm vụ quan trọng đối với các chi bộ đảng là: “Phải đoàn kết dân tộc”.

Lời căn dặn của Bác Hồ về củng cố khối đại đoàn kết đã được tỉnh Lào Cai chăm lo vun đắp, hun đúc trong suốt những năm tháng đất nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam kháng chiến chống Mỹ. Tinh thần đoàn kết ấy của nhân dân các dân tộc Lào Cai còn được thể hiện trong những năm tháng đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, thời kỳ nỗ lực xây dựng quê hương sau chiến sự và thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập quốc tế.

Những năm gần đây, ngọn cờ đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Lào Cai nêu cao nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tỉnh trở thành “đầu tầu”, điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết: Thực hiện lời dặn của Bác về tinh thần đại đoàn kết, tỉnh đã tập trung xây dựng và vun đắp mối quan hệ, khối đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các tầng lớp nhân dân; củng cố khối đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các lực lượng, giai tầng xã hội.

 

Ngày hội đại đoàn kết tại xã Nậm Đét (Bắc Hà).

Việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết đã làm nên sức mạnh tổng hợp, tạo nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển thông qua những phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Nhờ có tinh thần đoàn kết trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới” mà nhiều đô thị, vùng quê của Lào Cai đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Hoặc với cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, tính riêng trong 5 năm gần đây, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đóng góp gần 40 tỷ đồng để làm gần 1.000 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa hơn 600 ngôi nhà và hỗ trợ sản xuất cho hàng nghìn hộ nông dân, hỗ trợ điều kiện học tập cho 2.700 học sinh nghèo, hỗ trợ chữa bệnh cho hơn 3.000 lượt bệnh nhân. Ngoài ra, các đoàn thể còn huy động được hơn 16 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội để phục vụ công tác cứu trợ những  cá nhân, hộ gia đình không may gặp tai nạn, rủi ro, thiên tai, hỏa hoạn... Rồi nhiều cuộc vận động mang đậm tình đoàn kết dân tộc như “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” với những việc làm cụ thể, thiết thực như xây nhà tình nghĩa, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá hàng chục tỷ đồng luôn được duy trì hiệu quả ở khắp các địa phương trong tỉnh.

Trung tâm thành phố Lào Cai hôm nay.

Thi đua lao động sản xuất cũng là lĩnh vực để thực hiện lời dạy của Bác về giương cao ngọn cờ đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng xã hội về hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nội dung phát triển của tỉnh. Điển hình là phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, hoặc cuộc phát động về “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế giai đoạn 2018 - 2020”, “Đoàn kết, sáng tạo”, “Lao động giỏi”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... trong lực lượng thanh niên, đội ngũ công nhân, lao động và nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, lời Bác căn dặn về sự chung sức, đồng lòng, tinh thần củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân luôn là kim chỉ nam để các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Đó cũng là những hành động thiết thực trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Lào Cai vào năm tới - ngày 1/11/2020.

Cao Cường

Theo baolaocai.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website