Thanh Ba sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 học và làm theo Bác

11-1584668744

Khu vực ngã 3 đường vào CCN Bãi Ba - Đông Thành.

Qua 4 năm thực hiện, từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 trên địa bàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 img-4721-1546599964-1584671507

 Trên cơ sở học tập, quán triệt sâu sắc nội dung của Chỉ thị và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kế hoạch số 18 - KH/TU, ngày 14/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở trực thuộc và chọn bốn đơn vị là Đảng bộ xã Chí Tiên, thị trấn Thanh Ba, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện để tiến hành làm điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách cụm, các đồng chí Huyện ủy viên chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện.  Trong chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ đặc biệt quan tâm đến nội dung chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”, xác định đó là nội dung đột phá trong học tập và làm theo đồng thời chỉ đạo mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ sở chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc làm khâu đột phá để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến.

 img7167-1584671781

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy các cấp đã triển khai nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành đầy đủ các hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phân công trách nhiệm các đồng chí trong cấp ủy, lựa chọn và tổ chức thực hiện khâu đột phá. Để việc thực hiện Chỉ thị 05  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ; trên cơ sở đăng ký của mỗi cá nhân từ đầu năm, đồng thời  tổ chức nghiêm túc công tác tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng tháng, lấy kết quả làm động lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục sửa chữa khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện bản thân.

  img3733-1-1534208069-1584671515

 Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tăng cường, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng cao; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy. Công tác chính trị, tư tưởng được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, có nhiều đổi mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, hoạt động của UBND có sự thay đổi mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Các chủ trương, nghị quyết được cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát cơ sở, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là các khâu đột phá. Một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ đã xác định như: Công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp, sáp nhập khu dân cư... Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiện toàn sắp xếp khu dân cư và sáp nhập 12 đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo, đẩy mạnh phân cấp, không thành lập mới các tổ chức trung gian. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; đảm bảo minh bạch, khách quan, kịp thời, chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Tích cực chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những tồn tại, bức xúc của Nhân dân thông qua Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, giải quyết kịp thời, thấu đáo những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của Nhân dân không để xảy ra những vụ việc bức xúc nổi cộm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các loại hình tội phạm hình sự nguy hiểm được kiềm chế, tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội đã giảm hơn so với các năm trước.

  img7900-1584671797

Từ kết quả việc “làm theo” đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020: kinh tế có bước cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là một số công trình trọng điểm; các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét, an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo huyện và cơ sở có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên đáng kể. Kết quả cụ thể năm 2019, giá trị tăng thêm trên địa bàn đạt 2.651,6 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ (vượt kế hoạch 1,5%, cao nhất so với nhiều năm gần đây); thu ngân sách đạt trên 220 tỷ đồng, tăng 108,6%; vốn đầu tư phát triển tăng 4,7%; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tốt, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, khu dân cư văn hóa 81,3%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, truyền nghề đạt 58%. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT 88%...

  img0080-1584671687

 Kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn huyện năm 2019: Về phát triển nông nghiệp trọng điểm theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với khai thác có hiệu quả diện tích đất nông nghiệp sau dồn đổi: Đã có nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi các sản phẩm, như: Chuối tiêu hồng, rau đậu, củ quả, ngô ngọt, cây gai xanh; Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp tập trung để thu hút các nhà đầu tư: Đã triển khai thực hiện các dự án bảo đảm theo đúng kế hoạch, như: Tuyến đường vào Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành. Cụm công nghiệp phía Nam được lấp đầy 36,6ha; Về Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Tính hết năm 2019, xây dựng thêm 3 xã và 11 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, nâng toàn huyện có 45 khu dân cư và 14/26 xã đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM với bình quân đạt 16,03 tiêu chí, (không có xã dưới 10 tiêu chí). Toàn huyện xây dựng thêm 8 trường học đạt chuẩn Quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn trên toàn huyện là 67/ 75 tổng số trường, đạt  89,3%; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc. Trên địa bàn hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo từ 17,59% đầu nhiệm kỳ (năm 2015) nay giảm còn 6,78% (kế hoạch là 7,9%).

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, có sức lan tỏa sâu rộng xuất hiện.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW cũng đã thu được và nhiều kết quả quan trọng trên các mặt (chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức) đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến thực tiễn: nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Thanh Ba hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nguyễn Văn Đức -Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Ba

Theo http://baophutho.vn

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website