Phong Điền (Thừa Thiên Huế): Học và làm theo Bác trở thành động lực để phát triển

Ngay từ khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền (Thừa Thiên Huế) xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã trực tiếp, cụ thể hơn, thúc đẩy việc “học tập” và “làm theo” trên địa bàn dần đi vào nền nếp.

Việc học tập các chuyên đề hàng năm được tiến hành nghiêm túc, gắn với việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và tình cảm cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kinh tế tăng trưởng cao, an sinh xã hội được quan tâm

Trao đổi với phóng viên về những kết quả đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Trần Quang Cườm - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị.

  

 Trung tâm thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: thuathienhue.gov.vn).

Bên cạnh hệ thống Đài truyền thanh, công tác cổ động trực quan bằng các cụm pa nô, áp phích…, huyện Phong Điền duy trì thường xuyên trang Thông tin nội bộ của Đảng bộ, chú trọng giới thiệu những mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đứphong cách Hồ Chí Minh và nêu gương những điển hình tiên tiến. Từ việc học và làm theo Bác dđ tạo chuyển biến thực sự trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, mức tăng trưởng kinh tế của huyện tương đối cao, trung bình 15,4%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng tỷ trọng sản xuất công nghiệp (chiếm 58%) và giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp (chiếm 26%). Tổng sản lượng lương thực có hạt vượt kế hoạch đề ra. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết giá trị hàng hóa được triển khai mang lại hiệu quả, góp phần giảm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất.

Đến nay, Khu Công nghiệp Phong Điền đã thu hút được 17 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 10.000 tỷ đồng. Các nhà máy sản xuất công nghiệp đang hoạt động ổn định, có hiệu quả và đang mở rộng quy mô sản xuất. Toàn huyện có 153 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, tỉnh, huyện ở các cấp học cao; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt điểm sàn trở lên để vào các trường Đại học đạt trên 75%.

Sau 3 năm triển khai, Huyện đã tổ chức 08 cuộc kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đối với 08 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (6 tháng cuối năm 2019 dự kiến kiểm tra chi bộ Trường THPT Trần Văn Kỷ).

Đa số cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của đạo đức, tư tưởng và phong cách đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ghi nhận kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Với 3.442 đảng viên sinh hoạt tại 49 đảng bộ, chi bộ trực thuộc (22 đảng bộ, 17 chi bộ và 10 chi bộ mới chia tách, thành lập vào đầu năm 2019), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở đã được triển khai khá đồng bộ. Đáng chú ý, bên cạnh vận động 1.133 người tham gia hiến máu nhân đạo trong năm 2018 (vượt chỉ tiêu 110%), huyện còn thành lập ngân hàng máu sống 152 thành viên, câu lạc bộ hiến tiểu cầu 50 thành viên (riêng năm 2018 đã hiến 62 đơn vị tiểu cầu) và sẵn sàng hiến máu khi có nhu cầu đột xuất.

Năm 2018, đã có 530 địa chỉ nhân đạo (tăng 25 địa chỉ so với năm 2017), với tổng số tiền hỗ trợ gần 950 triệu đồng/năm; Nhiều mô hình hay, cách làm mới xuất hiện ngày càng nhiều như: Câu lạc bộ hớt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, “nồi cháo tình thương” cho bệnh nhân nghèo ở Trung tâm Y tế Phong Điền; mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải hộ gia đình ở xã Điền Hòa; quỹ Heo đất của các chi hội Phụ nữ…

Trong giai đoạn 2016-2018, đã thăm và tặng hơn 10.000 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,29% (giảm 1,05% so với năm 2017).

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương

Có thể khẳng định, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên được nâng lên khá rõ nét; công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm hơn. Cùng với nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp trong công tác của cán bộ, đảng viên, việc thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã trở thành phong trào rộng lớn từ huyện đến cơ sở. Tính kỷ luật, chấp hành pháp luật, kỷ cương, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước được giữ vững. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, làm việc với tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả cao hơn, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ rõ: Một số chi bộ, nhất là chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chưa thường xuyên đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; sự gắn kết nội dung học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị ở một số nơi còn lúng túng; công tác tuyên truyền về Chỉ thị chưa đạt được bề rộng và chiều sâu cần thiết, nội dung, hình thức chưa thật sự phong phú, cuốn hút.

Thực tế là một số địa phương, đơn vị chưa có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, một bộ phận cán bộ, đảng viên ý thức học tập, rèn luyện chưa nghiêm túc, tính tự giác trong học tập và làm theo chưa cao.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số đảng bộ, chi bộ chưa thường xuyên, đặc biệt công tác tự kiểm tra giám sát việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng còn lúng túng, sinh hoạt chuyên đề chưa sâu, một số nơi còn mang tính hình thức.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05, đi sâu triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XII), triển khai tốt Quy định 08-QĐi/TW “Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đi đôi với tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra biện pháp giải quyết những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động thông qua các chương trình và hoạt động như: tuổi trẻ học tập làm theo lời Bác, lời ca dâng Bác, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng chí Trần Quang Cườm nhấn mạnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”…; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế để xác định nội dung đột phá cần thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngay trong năm 2019.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, thực hiện nghiêm Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; giáo dục và ngăn ngừa vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định. Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, nêu những gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Anh Tuấn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website