Nhiều cách làm hay ở Đảng bộ xã Phú Lâm

Đảng bộ xã Phú Lâm có 13 Chi bộ với 487 đảng viên. Nhận thức rõ tầm quan trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Lâm cho biết: “Để Chỉ thị 05 lan tỏa sâu rộng, thời gian qua, Đảng ủy xã  chỉ đạo các Chi bộ cơ sở đưa nội dung của Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ. Hằng năm, Đảng ủy xã chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập chuyên đề cho từng đồng chí đảng viên và chỉ đạo 100% Chi bộ cơ sở rà soát, bổ sung, niêm yết công khai chuẩn mực đạo đức cơ quan, nghề nghiệp. 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hằng năm, 100% Chi bộ cơ sở đăng ký từ 3 đến 5 việc làm theo Bác; đảng viên đăng ký từ 1 đến 3 việc làm theo Bác, trong đó tập trung vào những vấn đề bức thiết tại cơ quan, đơn vị, địa phương như: Tăng cường công tác quản lý đất đai; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng...

 

 Đảng bộ xã Phú Lâm (Tiên Du) trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Xác định đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần nêu gương, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Phong trào xây dựng Nông thôn mới gắn với đô thị văn minh”, “Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”... Đó là cơ sở để mỗi Chi bộ, đoàn thể từ xã đến thôn hưởng ứng thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới gắn với việc học tập và làm theo Bác.

5 năm qua, MTTQ xã phối hợp với các cấp xây dựng 32 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và 64 nhà tình nghĩa cho người có công; Hội Nông dân vận động hơn 1.200 hội viên mua bảo hiểm y tế; Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hội Người Cao tuổi phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 hội viên; Hội Phụ nữ xây dựng “Làng 3 sạch” và “Đường hoa phụ nữ”; Đoàn thanh niên khơi thông 4 km kênh mương, đảm nhận 3 công trình thanh niên; 100% các nhà trường xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học như văn hóa chào hỏi, xếp hàng nơi công cộng và thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông; ông Đỗ Khắc Nô (thôn Giới Tế) trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh giải quyết việc làm cho 10 lao động với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng; ông Ngô Hữu Quang (thôn Tam Tảo) sản xuất giấy, giải quyết việc làm cho hơn 40 lao động với thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng...

Nhờ đó, hệ thống chính trị ở Phú Lâm được củng cố, diện mạo nông thôn mới đổi thay từng ngày, chất lượng cuộc sống của người dân nâng lên rõ rệt: Giai đoạn 2016-2019, toàn xã huy động được 231 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi (trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 20 tỷ đồng); thu nhập bình quân của người dân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,76% năm 2019; hằng năm có 5/5 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Phú Lâm góp phần xây dựng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 5 năm qua, Đảng bộ xã Phú Lâm liên tục đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh; đẩy mạnh hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng gần dân, sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng thiết thực của nhân dân.

Phong Vân

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website