Nhân điển hình tiên tiến ở Đảng bộ xã Việt Đoàn

Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Việt Đoàn cho biết: “Đảng bộ xã Việt Đoàn có 11 Chi bộ với 438 đảng viên. Đảng ủy xã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền và tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên như: Đổi mới phong cách, tác phong công tác; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống...

Bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy từ tỉnh đến huyện, Đảng ủy xã Việt Đoàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo các Chi bộ xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên “Gần dân, sát cơ sở”. Nhiệm kỳ 2015-2020, xã Việt Đoàn tổ chức 10 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc ở cơ sở về: Công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng đường giao thông nông thôn; xây dựng các công trình phúc lợi...

 

 Ông Nguyễn Sỹ Hồng hiến đất cho địa phương mở rộng đường giao thông

Nêu cao trách nhiệm nêu gương, 5 năm qua, Đảng ủy xã tích cực tuyên truyền cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Toàn dân xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh”; “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Từ các cuộc vận động, phong trào thi đua ở Việt Đoàn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: Mô hình đổi mới tác phong làm việc của Bộ phận “Một cửa” của UBND xã; Chuyển đổi cây trồng ở thôn Liên Ấp; tổ liên gia giữ gìn an ninh trật tự kết hợp vệ sinh môi trường thôn Đại Tảo; điện táng, hỏa táng ở thôn Đông Sơn; gia đình ông Nguyễn Sỹ Hồng ở thôn Đông Sơn hiến đất mở đường...

Ông Nguyễn Sỹ Hồng chia sẻ: “Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới, tôi bàn bạc với các thành viên trong gia đình tự nguyện tháo dỡ ngôi nhà 2 tầng (cũ) và hiến hơn 40 m2 đất ở cho địa phương làm đường giao thông. Đường mở rộng từ 3 lên 7 m là động lực để người dân địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội”.

Diện mạo nông thôn mới ở Việt Đoàn được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng; chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên; an ninh trật tự được giữ vững; hoạt động y tế, giáo dục ngày càng nâng cao; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục duy trì, phát triển. Từ năm 2015 đến nay, UBND xã Việt Đoàn làm chủ đầu tư xây dựng 30 công trình với tổng số kinh phí gần 300 tỷ đồng, được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. 5 năm liên tục, Đảng bộ xã đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm, 6/6 thôn được công nhận làng văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,62% (2019)…

Với quyết tâm và tinh thần đoàn kết, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua ở xã Việt Đoàn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

Xuân Bình-Phong Vân

Theo http://baobacninh.com.vn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website