Lan tỏa mạnh mẽ việc làm theo Bác vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, tại các vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện việc gắn việc học và làm theo Bác với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Đa dạng hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trên cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc nơi đây đã xây dựng, duy trì nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực như sản xuất kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa xã hội, điển hình như mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn”.

Nhiều phong trào thi đua sôi nổi gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị như phong trào “Mỗi cá nhân, tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Hướng về cơ sở” của các lực lượng vũ trang; “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Mái ấm tình thương”, “Quỹ vì đồng đội” của các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó, phản ánh sự phong phú đa dạng các hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo khí thế mới trong thực hiện nhiệm vụ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

 

 Người dân xã Ea Trang, huyện M’Đrắk chuẩn bị cây giống để trồng rừng (Ảnh: Báo Tin tức)

Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện như xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, mái ấm tình thương, mái ấm công đoàn, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà khăn quàng đỏ cho người nghèo với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

“Đáng chú ý, cán bộ và Nhân dân một số thôn, buôn xã Bình Thuận, Ea Blang, Ea Drông đã đồng sức, đồng lòng đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công làm các trục đường bê tông theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giúp các địa phương này sớm hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới”, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã khen thưởng 361 tập thể và 677 cá nhân (trong đó có 95 cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số), biểu dương 41 cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 61 tập thể, 58 cá nhân (trong đó có 09 cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số).

Hoàn thiện, nâng cao đạo đức công vụ phục vụ người dân

Để tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác để tập trung giải quyết. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối hành chính nhà nước bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khoá XI; Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định 17-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, tỉnh vẫn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Lập tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bước vào năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện lớn quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Với tỉnh Đắk Lắk, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 127-KH/TU ngày 23/8/2019 về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch 133-KH/TU, ngày 27/9/2019 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị để hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy các cấp đã kịp thời xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

 

 Được mùa, được giá thanh long đang mang lại một cái Tết ấm

cho người dân xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Người đứng đầu ngành Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương thành lập các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh trên cơ sở Chỉ thị 35-CT/TW, chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020 và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả cho hội viên, đoàn viên.

Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, thông báo nội bộ, thông tin cơ sở của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đưa nhiều tin, bài, phản ánh tình hình, kết quả tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nói trên tới các đảng bộ trực thuộc, nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

 

Anh Tuấn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website