Học và làm theo Bác tạo động lực phát triển

 Lãnh đạo thị xã Từ Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: D.H

Xuyên suốt chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn đọng. Thị ủy thường xuyên có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, trường học rà soát, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị…

Các Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; xây dựng chương trình thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân và lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và gương mẫu trong cuộc sống…

Đồng chí Lê Văn Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Từ Sơn cho biết: Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đạt hiệu quả và có sự thống nhất chung trong toàn thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, sinh hoạt cơ quan, MTTQ và các tổ chức đoàn thể qua đó làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua những việc làm, hoạt động cụ thể, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt quan tâm đến nội dung chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Thị xã Từ Sơn đã lựa chọn các vấn đề: Giải phóng mặt bằng các dự án, vấn đề môi trường, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các kết luận sau thanh tra, kiểm tra… là nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết và xác định là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII). Cấp thị xã lựa chọn và giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm tập trung giải quyết: Chấn chỉnh xử lý việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất trái mục đích tại phường Đồng Nguyên, phường Châu Khê, xã Phù Chẩn… Các Chi, Đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở lựa chọn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn một cách có hiệu quả. Thị ủy Từ Sơn chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-8-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020” qua đó góp phần tác động tích cực đến nhận thức và hành động của thanh, thiếu niên, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc học tập và làm theo Bác ở thị xã Từ Sơn đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đây sẽ là yếu tố quan trọng và là nền tảng để tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân cùng đưa Từ Sơn sớm trở thành thành phố theo hướng văn hóa, sinh thái, kinh tế, tri thức, đô thị thông minh như mục tiêu đề ra.

 

Ngọc Đăng

Theo http://baobacninh.com.vn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website