Học và làm theo Bác để dựng xây quê hương giàu mạnh

 

Thời gian qua, với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Văn Yên (Yên Bái) và đảng bộ các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Mỗi cán bộ, đảng viên đều tự giác xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xác định khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại các chi bộ, cơ quan, các đoàn thể, đặc biệt là với cá nhân người đứng đầu đã nêu cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực, rõ nét. Trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, nội dung chuyên đề năm 2017, 2018 tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên với tỷ lệ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt 100%. Qua kiểm tra, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xây dựng kế hoạch cá nhân bám sát nội dung được học tập, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Theo đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, đến giữa năm 2018, toàn Đảng bộ huyện đã xây dựng gần 240 mô hình tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực và thuộc các loại hình khác nhau như: chi bộ điển hình, khu dân cư điển hình tiên tiến, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức hội, đoàn thể tiêu biểu, gương điển hình trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quốc phòng - an ninh... Nhiều mô hình, điển hình được xây dựng có hiệu quả và từng bước nhân rộng tạo sự lan tỏa trong xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Nổi bật trong học và làm theo Bác là tập thể Phòng Giáo dục & Đào tạo; Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Đảng bộ các xã Xuân Ái, Đông An... “Việc học và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mọi người”, Bí thư Huyện ủy Văn Yên, Trần Huy Tuấn nhấn mạnh.

Học và làm theo Bác, tập thể cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện Văn Yên
Học và làm theo Bác, tập thể cán bộ, giáo viên ngành giáo dục huyện Văn Yên đẩy mạnh thi đua, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy (Ảnh: NQ)

  Tìm hiểu được biết, một điểm nhấn nổi bật trong đẩy mạnh học tập và làm theo Bác ở huyện vùng cao Văn Yên đó là cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn chú trọng vào việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đảng bộ các cấp huyện Văn Yên đã tạo môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và thể hiện vai trò của mình; coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình. Cùng với việc nhân rộng điển hình các chi, đảng bộ đã phát hiện những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt. Nhân dân các dân tộc từ vùng thấp đến vùng cao đã ra sức thi đua lao động sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả.

Đồng thời, việc học và làm theo Bác đã hướng vào những nội dung thực sự thiết thực, phù hợp với đích chung là phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Theo đó, tại các xã, thị trấn trong huyện, các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên động viên người dân chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao, có chỗ đứng vững chắc vào trồng trọt và chăn nuôi. Mỗi người dân Văn Yên đã biết phát huy lợi thế của địa phương để hình thành các mô hình kinh tế tổng hợp, phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, liên kết ổn định đầu ra cho sản phẩm. Nhờ vậy, huyện Văn Yên đã hình thành những vùng thâm canh, chuyên canh phù hợp với đặc điểm và điều kiện tự nhiên của từng địa phương như: vùng lúa, vùng quế, vùng cây công nghiệp và cây nguyên liệu giấy; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao; thực hiện sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: tinh dầu quế, tinh bột sắn, gỗ ván ép và gỗ ép thanh.

Cũng từ việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà nhiều mô hình mới được xây dựng đã cho thấy sự phát triển tốt, mang lại hiệu quả như: trồng bưởi Diễn, cam Vinh, trồng húng quế xuất khẩu, nuôi ếch, nuôi lợn rừng… Đặc biệt, phong trào trồng rừng kinh tế đã phát triển ở hầu hết các địa phương trong huyện. Toàn huyện hiện có gần 49.000 ha rừng trồng, trong đó có trên 40.000 ha quế. Từ những mô hình này đã từng bước cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Có thể thấy, với những cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác tại Đảng bộ huyện Văn Yên đã ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu ứng tích cực. Phía sau mỗi việc làm, mỗi mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, hiệu quả học và làm theo Bác cũng đã trực tiếp góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, xây dựng quê hương Văn Yên ngày thêm giàu mạnh./.

Bài, ảnh: Như Quỳnh


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website