Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Hòa nâng cao
chất lượng nội dung huấn luyện Điều lệnh đội ngũ. (Ảnh: Việt Hòa)

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, ĐUQS, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh bám sát Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học và làm theo Bác trong Đảng bộ Quân đội, toàn quân và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 05 đến cán bộ, đảng viên, quần chúng; tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chuyên đề theo quy định.

Đối với đội ngũ cán bộ khối cơ quan, Bộ CHQS tỉnh xác định thêm tiêu chí “sâu sát cơ sở”; đối với đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở thêm tiêu chí “gần dân, sát dân, giúp đỡ dân” là cơ sở của nội dung học và làm theo Bác. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong trong công việc và sinh hoạt; tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới nhập ngũ; giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh, ý thức chấp hành kỷ luật trong đơn vị.

ĐUQS, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mỗi cán bộ, chiến sĩ học tập và làm theo. Qua đó nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

100% chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác; triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng bản đăng ký phấn đấu học tập, làm theo. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị số 05 với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng bổ sung tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí bình xét thi đua, lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên; phân loại tư tưởng cán bộ, phân loại chất lượng đảng viên, bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ trì các cấp. Do vậy các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhất là về nhận thức, lề lối, tác phong công tác, đạo đức, lối sống; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên.

ĐUQS, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra các đơn vị cơ sở trong triển khai thực hiện các nội dung học và làm theo Bác, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua kiểm tra, kịp thời nhắc nhở những hạn chế trong quá trình thực hiện, do vậy các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhất là chuyển biến về nhận thức, lề lối, tác phong công tác, đạo đức, lối sống; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng đã được nâng lên một bước.

Hằng năm ban hành đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và triển khai, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ đến cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ban, ngành, đoàn thể bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực nâng cao trình độ, chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong lực lượng vũ trang tỉnh; chú trọng giáo dục, xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý bộ đội, quản lý kỷ luật của lãnh đạo chỉ huy các cấp; tạo bước chuyển biến tiến bộ về ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, lễ tiết tác phong quân nhân và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tại các đơn vị; phát huy tốt năng lực, trách nhiệm, vai trò nêu gương của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Các cấp quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, củng cố nơi ăn, ở, đẩy  mạnh tăng gia sản xuất nhằm nâng cao đời sống và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ gắn với xây dựng môi trường văn hóa; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm từ 0,27% xuống còn 0,25%. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành luật và các quy định của cấp trên về tham gia giao thông, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người bị thương, số người chết) so với nhiệm kỳ trước.

Qua đó giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, hạn chế trong đơn vị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của việc học và làm theo Bác. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ do ĐUQS tỉnh ban hành.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, phát huy và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích trong học và làm theo Bác. Xác định việc học và làm theo Bác là tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Nhật Thương

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website