Động lực cho Quế Võ cất cánh

Kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo Bác ở Quế Võ đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị... Nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực đã và đang được triển khai có hiệu quả tích cực. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đều gắn chặt thực hiện làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Theo Bí thư Huyện ủy Quế Võ Lê Hồng Phúc, việc gắn nội dung Chỉ thị 05 với thực hiện các Nghị quyết của Đảng được triển khai với nhiều nội dung quan trọng. Đó là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các công trình trọng điểm, các khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện đã đẩy mạnh thu hút đầu tư và tập trung nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng hệ thống giao thông, hệ thống các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục... Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị đã từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa; mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp từng ngày… Từ đó, nhân dân trên địa bàn phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hằng năm, tu dưỡng, rèn luyện và khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; thực hiện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, tận tụy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ Quế Võ tặng Giấy khen cho các tập thể,
cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết công việc đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả; thực hiện đổi mới nội dung chương trình các cuộc họp, hội nghị, giảm thiểu các hội nghị không cần thiết, nhằm tập trung thời gian bám sát địa bàn, cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức gặp gỡ đối thoại với nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, phát sinh từ cơ sở... Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ huyện Quế Võ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Quế Võ đã về đích Nông thôn mới năm 2018, trước Nghị quyết Đại hội đề ra 2 năm, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hiện nay Quế Võ có gần 7.000 đảng viên, sinh hoạt ở 47 chi, đảng bộ cơ sở. Chính vì vậy, huyện luôn xác định đảng viên phải là người gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động nên tinh thần của Chỉ thị 05 là kim chỉ nam cho các hoạt động của huyện trong thời gian tới.

Để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, Quế Võ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ… Quế Võ tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, gắn nhiệm vụ này với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Từ những chủ trương, định hướng, quy hoạch cụ thể đã làm rõ nét hơn đường lối phát triển của huyện, góp phần gỡ những nút thắt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Những kết quả từ tính tiên phong, đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị là động lực quan trọng để Quế Võ “cất cánh” vươn xa.

Đỗ Xuân

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website