Bài 1 - Thay đổi tác phong, lề lối làm việc

 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Nghiêm túc, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong đó, BTV Tỉnh ủy xác định khâu đột phá nhằm chỉ rõ những nội dung cơ bản, trọng tâm cần triển khai thực hiện; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể, của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của đội ngũ CB, ĐV, CC, VC.

BTV Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ, việc xác định khâu đột phá nhằm góp phần làm chuyển biến căn bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử. Xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân" trong đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc, nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Để thực hiện khâu đột phá, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung chủ yếu cần thực hiện: Tăng cường vai trò nêu gương, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC theo tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của T.Ư, của tỉnh. Điểm đáng chú ý là không giao việc chung chung mà gắn với trách nhiệm người đứng đầu, với đánh giá, xếp loại CB, ĐV. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và từng CB, CC, VC xây dựng chương trình công tác. Cơ quan, đơn vị ký kết thực hiện nhiệm vụ giữa CB, CC, VC và lãnh đạo. Đây là cơ sở để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng trong việc tham mưu, đề xuất; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Khắc phục tình trạng một số CB, CC, VC ý thức kỷ luật lao động kém, BTV Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, xây dựng các quy chế, quy định về nội quy cơ quan, đơn vị, xây dựng chuẩn mực đạo đức trong thi hành công vụ, trong quan hệ công tác và tiếp xúc với tổ chức, nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát cán bộ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, thực hiện nhiệm vụ được giao...

Thay đổi tác phong, lề lối làm việc

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, sáng tạo, những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 với chuyên đề cụ thể từng năm đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi CB, ĐV, trong đó chú ý thực hiện khâu đột phá.

Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề khó khăn, vụ việc bức xúc được dư luận quan tâm. Điển hình như việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng trên địa bàn các huyện Lạc Sơn, Yên Thủy; đền bù giải phóng hành lang giao thông đường 12B (Kim Bôi); giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình, cầu Hòa Bình 3 (TP Hòa Bình)... Đối với các dự án trọng điểm, Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện theo cam kết. Đối với 5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, BTV Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể, phân công cá nhân phụ trách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu...

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Trung tâm Hành chính công tỉnh đã được thành lập năm 2017, sau đó đổi tên thêm 2 chữ "phục vụ”, thể hiện tinh thần phục vụ tổ chức, cá nhân. Phó Giám đốc Trung tâm Hà Thị Ngọc Trang cho biết: Trung tâm đã đưa Tổng đài 1022 đi vào hoạt động nhằm giải đáp kịp thời thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC. Tất cả hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. Công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, theo dõi tiến độ giải quyết TTHC của tất cả các đơn vị công khai trên website. Năm 2019, qua khảo sát, mức độ rất hài lòng và hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 99,42%. Trong đó, đánh giá mức độ lịch sự, thân thiện của CC, VC là 98,72%.

Ở cấp huyện, thành phố, trung tâm phục vụ hành chính công cũng đi vào hoạt động và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết TTHC. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và áp dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giám sát, theo dõi quy trình, tiến độ giải quyết TTHC. Vì vậy, tác phong, lề lối làm việc, thái độ, trách nhiệm của CB, CC, VC trong thực thi công vụ chuyển biến tích cực, hạn chế được gần tuyệt đối việc quá hạn giải quyết hồ sơ theo quy định. Tư duy, nhận thức và hành động của CB, CC, VC thay đổi theo hướng phục vụ, đề cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Là trung tâm của tỉnh, TP Hòa Bình gần đây đã áp dụng biện pháp mạnh, mang tính đột phá nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, hướng tới sự hài lòng của công dân. "Với tinh thần cầu thị và mong muốn được chia sẻ, cảm thông, UBND TP Hòa Bình chân thành xin lỗi Bà vì có hồ sơ giải quyết bị chậm so với quy định” - đây là một phần thư xin lỗi của Chủ tịch UBND thành phố gửi bà Nguyễn Hồng Hằng, tổ 7, phường Thịnh Lang ngày 15/1/2020. Trong thư, đồng chí Chủ tịch xin lỗi công dân vì hồ sơ TTHC bị chậm 1 ngày so với quy định và cam kết chỉ đạo Phòng TN&MT và các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, không để tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn trong thời gian tiếp theo. 

Chủ tịch UBND TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức cho biết: Từ đầu năm, trưởng các phòng, ban, đơn vị ký cam kết với Chủ tịch về thực hiện chủ đề hành động năm 2020 - "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành” với 4 nhiệm vụ cụ thể. Hàng tháng, cuối năm kiểm điểm, đôn đốc việc thực hiện và là căn cứ để đánh giá, phân loại cán bộ. Điểm mới là nếu để hồ sơ TTHC chậm so với quy định, trực tiếp Chủ tịch sẽ gửi thư xin lỗi đến tổ chức, cá nhân. Đồng thời, người đứng đầu bộ phận chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch. Với tinh thần "việc hôm nay chớ để ngày mai”, tận tụy phục vụ nhân dân, thành phố phấn đấu năm 2020 sẽ không còn hồ sơ TTHC quá hạn.

Thực hiện khâu đột phá, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những hoạt động, mô hình cụ thể. Đơn cử như mô hình: "Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết TTHC”, "Văn hóa ứng xử nơi công sở”, "Tự soi tự sửa”, "Nâng cao chất lượng công vụ”, "Ngày thứ Bảy vì nhân dân phục vụ”, "Làm hết việc chứ không hết giờ”. "Tiếp dân như tiếp khách quý”, "Dân vận khéo”; cấp đổi chứng minh nhân dân tại nhà cho người già, người khuyết tật. Cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở... Đổi mới phương thức lãnh đạo, vì nhân dân, hướng về cơ sở khẳng định hiệu quả thiết thực. 

(Còn nữa) 

Cẩm Lệ

Theo http://www.baohoabinh.com.vn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website