Cẩm Phả nhiều kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đồng chí Phạm Văn Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cẩm Phả, với mục tiêu tạo ra sự chuyển biến tích cực, sức lan tỏa rộng, đến tư tưởng, tình cảm, ý thức trách nhiệm trong công việc của từng cá nhân, tập thể, địa phương, đơn vị trong học và làm theo Bác, thành phố đã triển khai đồng bộ việc học và làm theo Bác gắn với các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị, phường, xã bám sát vào đặc điểm, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, lựa chọn vấn đề trọng tâm để xây dựng triển khai các phong trào, phần việc một cách hiệu quả.

Điển hình như Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả, với đặc thù thường xuyên tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Trung tâm đã quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện các nội dung học và làm theo Bác. Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã tổ chức việc đăng ký học và làm theo Bác, cũng như cam kết thi đua thực hiện các nội dung này gắn với phong trào “Nụ cười cán bộ, công chức, viên chức TP Cẩm Phả” để làm căn cứ theo dõi, đánh giá, xếp loại… Qua đó, cán bộ, công chức tại Trung tâm đã nêu cao ý thức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương làm việc về giờ giấc, tác phong, cách ứng xử... Qua đó, tạo môi trường làm việc nền nếp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tạo lòng tin với người dân và tổ chức.

Còn ở Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Cẩm Phả, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với đợt sinh hoạt “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy đơn vị đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức và tổ chức cho mỗi cán bộ, chiến sĩ đăng ký làm theo một cách cụ thể và coi đây là cơ sở để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự đề ra chương trình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương của Bác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Đơn vị cũng học và làm theo Bác với chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, qua đó đã tích cực tham gia các phong trào trồng cây, cải tạo cảnh quan, môi trường trên địa bàn. Đặc biệt, mới đây, thực hiện chủ trương xây dựng Cẩm Phả là thành phố hoa hồng, đơn vị đã chủ động triển khai việc trồng các chậu hoa hồng dọc tuyến đường trước trụ sở đơn vị để làm đẹp cảnh quan thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Cẩm Phả nghiên cứu                  các
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP Cẩm Phả nghiên cứu các tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học và làm theo Bác đã trở thành động lực để các cấp ủy, chính quyền TP Cẩm Phả tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan toả và trở thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong thành phố đã tích cực triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có văn hoá, văn minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Qua đó, đã góp phần tác động tích cực đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguyễn Thanh

Theo http://www.baoquangninh.com.vn


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website